DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

137 familier får alligevel ikke undskyldning for fejl i sagsbehandling

KORT NYT14. JUN 2021 6.01

FREDERIKSBERG: I Frederiksberg Kommune har 226 familier i deres e-Boks modtaget en formel undskyldning fra kommunen for fejl i sagsbehandling. Det skriver TV2 Lorry på baggrund af et notat fra kommunen. Det er på trods af, at et enstemmigt Børne- og Ungeudvalg i maj besluttede, at det var 363 familier, der skulle have en undskyldning.

Undskyldningerne kommer, efter at BDO har afdækket svigt og lovbrud i kommunens familieafdeling og dens behandling af bl.a. tvangsfjernelser og sager om børn med handicap. I cirka to ud af tre af de undersøgte sager manglede der dokumentation for forvaltningsretlige greb som handleplaner og lovpligtige undersøgelser. BDO gennemgik 938 sager, hvoraf de 363 blev mærket som røde - sagerne med de mest alvorlige fejl.

At kun 226 nu har fået tilsendt en undskyldning, og 137 nu alligevel ikke får, skyldes, at man ikke har sendt ud til de familier, hvor sagerne er afsluttet pga., at der ikke længere er behov for hjælp, familien er flyttet, eller fordi barnet er fyldt 18 år. Det møder kritik fra kommunalbestyrelsens socialdemokrater, der vil have, at de andre familier, der også har oplevet fejl, skal have en undskyldning.

mh