dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Kommunal bekymring: Regeringen gambler med økonomi og klima
Regeringen ønsker at fjerne monopol, så forbrændingsanlæg som her Amager Ressource Center vil skulle laves om til et aktieselskab el.lign.
Foto: Christoffer Regild, ARC

Kommunal bekymring: Regeringen gambler med økonomi og klima

Regeringen vil fjerne kommunernes monopol på affaldsforbrænding. Det har fået en række borgmestre og selskaber til at protestere.

Der er ikke styr på fakta i de forhandlinger om fremtidens affaldsbehandling, som for tiden foregår mellem regeringen og Folketingets partier. Det mener Dansk Affaldsforening, som er interesseorganisation for 55 kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer.

‘Regeringens affaldsudspil savner fagligt belæg og gambler med omkostninger, miljø og klima,’ hedder overskriften i en pressemeddelelse fra foreningen.

Den er især utilfreds med, at regeringen lægger op til at ophæve kommunernes monopol på at forbrænde eget affald. Hvis kommunerne fortsat skal eje forbrændingsanlæg, skal de laves om til aktieselskaber og agere på lige vilkår med private, som det hedder i bilag 18 i oplægget.

Argumentet er, at hvis der ikke er noget monopol, vil affaldet flyde hen til de anlæg, hvor det forbrændes billigst og mest effektivt. Men det er affaldsforeningen lodret uenig i.

Forhastet forløb

- Folketinget skal være klar over, at privatisering vil føre til øgede omkostninger – blandt andet indfrielse af kommunegaranterede lån. Og så skal man vide, at anlæggene vil agere som private selskaber frem for miljøbehandlingsanlæg som i dag. De vil derfor udelukkende have incitamenter til at forbrænde så meget affald som muligt, siger Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening og tidligere borgmester i Struer valgt for Venstre.

- Vi mener, at beslutningsgrundlaget bør gennemgås af uafhængige og uvildige fagfolk. Der kører et forhastet forhandlingsforløb, hvor Folketingets partier har begrænsede muligheder for at følge med. Hvis man privatiserer velfungerende infrastruktur, fanger bordet, advarer han.

En stribe henvendelser

Ifølge Politiken har flere grupper af kommunale politikere sendt protester over oplægget. Kommunerne har bundet milliarder i forbrændingsanlæg, alene Kommunekredit har ydet lån for 12 mia. kr., som de kommunale selskaber skal indfri, hvis regeringens planer føres ud i livet, skriver formanden for Kommunekredit, Herning-borgmester Lars Krarup (V).

Også borgmestre og rådmænd bag Amager Ressourcecenter, Vestforbrænding  og Reno Nord har skrevet for at udtrykke bekymring for, at det ender i en dyrere og dårligere løsning for både kommuner og borgere.

Formanden for KL’s miljøudvalg, Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaard (S), kalder privatisering en forkert vej. KL ønsker i stedet at samarbejde med regeringen om en plan for, hvilke forbrændingsanlæg der skal slukkes hvornår.

Dyrt i landdistrikter

Også Landdistrikternes Fællesråd, som bl.a. tæller 55 kommuner som medlemmer, er bekymret.

‘En privatisering vil betyde, at den kommunale affaldssektor bliver skrevet ud af ligningen, hvilket kan medføre, at omkostningerne løber løbsk, og at det bliver dyrere for borgerne, især i landdistrikterne, hvilket vil være en skævvridning. Samtidig vil land- og yderområderne miste arbejdspladser - og miljøet bliver taberen, bl.a. fordi vi mister styringen med, hvor affaldet ender, og hvordan det behandles,' siger formand Steffen Damsgaard i en udtalelse.

Forhandlingerne om affaldsområdet er et af flere spor i de klimaforhandlinger, som blev skudt i gang i sidste uge. Affaldsområdet er prioriteret som det første, hvor man håber at nå en aftale inden for de nærmeste uger, oplyser kilder til DK Nyt.