Detroniseret Stevns-borgmester fik ikke medhold i Pressenævnet
Foto: Nyt Stevns

Detroniseret Stevns-borgmester fik ikke medhold i Pressenævnet

Mogens Haugaard Nielsen var ikke tilfreds med at blive omtalt i en nekrolog sidste sommer, men det må man tåle som politiker, er Pressenævnets standpunkt.
21. JAN 2020 13.16

STEVNS: En nekrolog sidste sommer over et lokalt Venstre-koryfæ var for Stevns' tidligere borgmester Mogens Haugaard Nielsen (dengang V, nu Nyt Stevns) en uønsket påmindelse om 'en af de værste og mest menneskeligt opslidende perioder' i hans liv, men en klage til Pressenævnet har ikke givet ham oprejsning. Mogens Haugaard Nielsen fandt det 'en direkte og uberettiget krænkelse' at han overhovedet blev omtalt i sammenhæng med dødsfaldet, men efter at have vurderet sagen finder Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik.

I nekrologen, der ifølge klagen blev offentliggjort af Sjællandske Mediers netavis sn.dk, hed det undervejs i teksten, at den afdøde var 'blandt de Venstre-folk, der stod forrest for at vælte Mogens Haugaard som borgmesterkandidat'. Mogens Haugaard Nielsen har ifølge sin klage 'svært ved at se, at oplysningen kan have almen interesse i forbindelse med et dødsfald', men han finder det samtidig 'helt uetisk i forhold til en afdød', hvis han skulle tage til genmæle.

I stedet har han ønsket 'Pressenævnets vurdering af, hvorvidt det er i overensstemmelse med de presseetiske regler, at han er fremhævet med navns nævnelse i den påklagede nekrolog, hvor en traumatisk hændelse i hans liv omtales, uden forinden at have fået forelagt omtalen'. Han ønsker 'samtidig en vurdering af, hvorvidt der kan være et objektivitetsproblem i forhold til personsammenfaldet af hans modstandere i Sjællandske Mediers bestyrelse og Dagbladets fremstilling af ham'.

Sjællandske Medier afviser over for Pressenævnet kritikken i begge forhold. Omtalen af den detroniserede borgmester er taget med for at vise 'hvilken side [den afdøde] var på i et opgør, som stadig står præsent hos de fleste stevnsboere', og hvad det omtalte personsammenfald angår, så har ingen af de omfattede personer 'på noget tidspunkt forsøgt at påvirke den redaktionelle dækning af magtkampen', skriver Sjællandske Medier i sit svar til Pressenævnet.

Det tilføjes, at Mogens Haugaard Nielsen 'flere gange i forløbet (har) givet udtryk for den modsatte opfattelse, og han er hver gang blevet forsikret om, at det ikke har været tilfældet', hedder det i svaret til Pressenævnet, som ikke forholder sig konkret til denne del af klagen. Om omtalen af ham i nekrologen hedder det, at Pressenævnet har 'lagt vægt på, at oplysningen angår Mogens Haugaard Nielsens politiske virke', og at 'offentlige personer, herunder politikere, må tåle en mere nærgående omtale end andre'.

 

Se Pressenævnets kendelse og nekrologen der udløste klagen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt