Flagermus sender Vejles posthusgrund-projekt om igen
Godsbanebygningen

Flagermus sender Vejles posthusgrund-projekt om igen

Den kommunale VVM-godkendelse af et byudviklingsprojekt ved godsbaneområdet har ikke taget tilstrækkeligt hensyn til de totalfredede flagermus, lyder det fra Miljøklagenævnet.

VEJLE: Vejle Kommune har efter Miljøklagenævnets opfattelse ikke forholdt sig grundigt nok til bestanden af flagermus i en gammel nedlagt godsbanebygning, og derfor skal en kommunal VVM-godkendelse af byudviklingsprojektet ved Posthusgrunden ved Gammelhavn om igen og behandles forfra.

Miljøklagenævnet har truffet sin afgørelse efter en samlet klage fra en gruppe naboer og erhvervsdrivende. Og dermed er Posthusgrundprojektet sendt tilbage til fornyet behandling.

I november blev borgmester Jens Ejner Christensen (V) af økonomiudvalget ellers pålagt at forsøge at købe bidder af grunden, som ikke er blevet til noget efter adskillige års planlægning, politisk tovtrækkeri og klagesager.

Projektet går ud på at oprette butikker, boliger, p-pladser og nye veje ved jernbaneområdet, der blandt andet rummer en tom godsbanebygning, der skal rives ned for at kunne realisere det hele.

Forbud mod drab
Netop den tomme bygning rummer med stor sandsynlighed både mange individer og mange arter som overvintringssted, men kommunen havde i sin VVM-godkendelse ikke sørget for en decideret undersøgelse af forekomsten. Sådan en undersøgelse blev derimod udsat til senere med henblik på mulig dispensation fra Naturstyrelsen.

Planen var også at rive bygningen ned enten i maj eller august-september af hensyn til, at flagermusene så vil kunne flygte. På andre tidspunkter på året kan de enten være i dvale eller have ikke flyvedygtige unger.

Nævnet holder sig i sin afgørelse til, at kommunen burde have holdt sig til et forsigtighedsprincip og have taget udgangspunkt i, at den tomme bygning rent faktisk huser flagermus - så dermed lider VVM-afgørelsen af en 'væsentlig retlig mangel'.

Alle danske arter af flagermus er omfattet af EU's habitatsdirektivs bilag IV, og de er dermed strengt beskyttede. Det betyder blandet andet forbud mod forsætlig indfangning eller drab, forsætlig forstyrrelse, især når de yngler eller overvintrer samt at yngle- og rasteområder beskadiges eller ødelægges.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt