Millionbevilling skal sende psykisk handicappede i job

Beskæftigelsesministeriet opretter en pulje på 14,2 mio. kr., som skal fordeles mellem fem projekter, der alle har til formål at komme psykisk handicappede til hjælp.

Fem udvalgte beskæftigelsesprojekter får i alt 14,2 mio. kr., der skal få flere danskere med kognitive handicap ud på arbejdsmarkedet. Målet er, at personer med psykiske handicap skal arbejde mere, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Fælles for projekterne er, at de skal give personer med kognitive handicap bedre rammer for at være på arbejdsmarkedet. Selv om målet for projekterne er det samme, så er tilgangen og fokus forskelligt.

For eksempel modtager projektet 'Madskolen for mennesker med kognitive handicap' - et samarbejde mellem Meyers Madhus og sprogcenterfirmaet A2B - 3,6 mio. kr. til at lave et træningsforløb, der skal give deltagerne en forståelse for alt fra madlavning til de sociale aspekter i det at have et job. Forløbet afsluttes med et 13 ugers virksomhedsophold.

Non-profit konsulenthuset CABI modtager støtte på 5,1 mio. kr. til et projekt, der skal opkvalificere jobcentrenes indsats over for mennesker med kognitive handicap som fx autisme og post-traumatisk stress. De tre andre projekter, der modtager støtte, er søsat af henholdsvis AOF Center Sjælland (0,9 mio. kr.), Specialisterne ApS (2,1 mio. kr.) og ISS Facility Services A/S (2,5 mio. kr.).

- Der er udvalgt fem projekter, som skal sende flere på arbejdsmarkedet også i få timer som fx i fleksjob. Vi kan blive bedre til at få mennesker med netop kognitive handicap ud på arbejdsmarkedet. Der er tale om en gruppe mennesker, der i den grad kan bidrage på en arbejdsplads, når rammerne er de rigtige. Projekterne kan også give os mere viden om, hvad der virker, så vi fremover kan få flere med kognitive handicap i job,  siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, der har udvalgt projekterne blandt en række motiverede ansøgere. Der er i alt afsat 21,2 mio. kr. til puljen i perioden 2019-2022. Midlerne er afsat i satspuljeaftalen for 2019.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev