Skoleledelse måtte tåle kritisk Facebook-kommentar

Det var forkert af kommune at give lærer, der gjorde brug af sin ytringsfrihed, en tjenstlig advarsel, lyder det fra Ombudsmanden.

'Ledelsen overvåger og forfølger folk'. Sådan skrev en skolelærer blandt andet på Facebook om sin ledelse på en kommunal folkeskole.

Ombudsmanden konkluderer nu, at lærerens kommentar lå inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed. Derfor var det forkert af kommunen at give læreren en tjenstlig advarsel.

- Jeg må lægge til grund, at lærerens kommentar på Facebook afspejler, hvordan han har opfattet forskellige ledelsesmæssige dispositioner fra skolens side. Jeg kan ikke vurdere, om hans opfattelse er korrekt, og det er næppe ualmindeligt, at ledelse og ansatte kan have forskellige opfattelser af ledelsesmæssige dispositioner. Men jeg finder, at en ledelse i vidt omfang må tåle, at forskelle i parternes opfattelse kommer offentligt til udtryk, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ledelsen havde mulighed for at reagere
Facebook-kommentaren var ifølge læreren en reaktion på nogle oplevelser, han havde haft med ledelsen, og måtte anses at afspejle, hvordan læreren – med rette eller urette – havde opfattet disse oplevelser.

Ombudsmanden peger på, at skoleledelsen i en sådan situation ikke er uden muligheder for at reagere. Ledelsen kunne fx have udtrykt sin egen opfattelse over for læreren eller over for andre, når blot reaktionen ikke blev en kritik af, at læreren havde ytret sig.

- En ledelse af en offentlig myndighed må gerne svare på en medarbejders kritik og tage til genmæle, hvis den er uenig. Men svaret må ikke kunne opfattes som en kritik af, at medarbejderen har brugt sin ytringsfrihed, siger Jørgen Steen Sørensen.

En lovlig ytring kan aldrig i sig selv danne grundlag for afskedigelse eller andre negative ledelsesreaktioner som en irettesættelse eller advarsel. Ombudsmanden har nu bedt kommunen om at se på sagen igen.

Læs ombudsmandens udtalelse.

'Urimeligt grove'
I forbindelse med den lokale lærerkreds’ opslag på Facebook om en indgået lokalaftale skrev læreren blandt andet følgende i en kommentar på Facebook:

'Tag et kig på […] Skole. Den er helt gal. Ledelsen overvåger og forfølger folk, og kredsen bakker selvfølgelig ubetinget op. Men det er jo klart, når [antal personer] fra den skoles ledelse er blevet oplært af kredsen!!!”

Læreren var efterfølgende til samtaler hos skoleledelsen, og han modtog en skriftlig advarsel af kommunen, som anså hans kommentarer for 'urimeligt grove og åbenbart usande'. Danmarks Lærerforening klagede til ombudsmanden over advarslen.

ka
 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev