Digelag kan nu beskytte 105 parceller - efter 13 år lang sag
Næsby Strand.
Foto: Slagelse Kommune

Digelag kan nu beskytte 105 parceller - efter 13 år lang sag

Miljøklagenævnet har afvist den sidste hurdle for et dige ved sommerhusområdet Næsby Strand. Slagelse Kommune garanterer økonomisk med 8,8 mio. kr.

SLAGELSE: 13 år skulle der gå, før den første myndighedshenvendelse om at måtte bygge et dige fra sommerhusejerne ved Næsby Strand nær Musholm Bugt ud til Storebælt. I 2006 var der en større oversvømmelse i området, og flere kom til i 2013 og under stormen Ingolf i 2017, hvor en del af ejendommene stod under vand.

Miljøklagenævnet har nu ifølge lokale medier afvist den klage, som en lodsejer kom med i august og som automatisk udskød opførelsen af det dige, som de 105 sommerhusejere i Næsby Strand Digelag ønsker at bygge. Nu er der ikke flere klagemuligheder.

Dermed står Slagelse Kommunes afgørelse af 25. juli 2019 om vandløbsregulering samt etablering af et udpumpningsanlæg for drænvand i forbindelse med højvandssikring af det lavtliggende område ved Næsby Strand ved magt. 

Tidligere har byrådet sagt ja til at garantere for et lån på maksimalt 8,8 mio. kr. til digeprojektet, som grundejerne selv skal bekoste.

Formanden for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Jørgen Grüner (SF), har kommenteret det lange sagsforløb og kaldt det 'vanvittigt':

- Der har været klage, på klage, på klage og lange sagsbehandlingstider. Det er faktisk sådan, at vi har drøftet hele forløbet om diget ved Næsby Strand med vore kolleger i KL som et eksempel på, hvor galt det kan gå, har han sagt til TV2 Øst.

Det hører også med til historien, at der af hensyn til fuglelivet i strandområdet kun må bygges dige i perioden fra november til marts.

• 105 ejendomme med byggeret betaler hver en part, der svarer til 82.000 kr.
• To forsyningsselskaber betaler hver 1,17 parter, der svarer til 96.000 kr.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev