Nye havmølleparker på vej ved Djursland, Samsø og Møn

Wind Estate A/S vil opføre tre store havvindmølleparker. Blandt andre kommuner skal nu forholde sig.
14. OKT 2019 12.28

Energistyrelsen har modtaget tre ansøgninger fra selskabet Wind Estate A/S om at foretage relevante forundersøgelser med henblik på at opføre havvindmølleparker under åben dør-ordningen. Ansøgningerne er nu sendt i bred høring til en række myndigheder og kommuner, oplyser styrelsen.

Der er tale om en samlet kapacitet på op til 1,8 GW, som ønskes placeret i de indre danske farvande nord for Djursland, syd for Samsø og sydøst for Møn. De svar, som myndighederne afgiver, vil udgøre et værdifuldt bidrag til vurderingen af ansøgningernes relevans.

Den første ansøgning er til et område nord for Djursland og øst for Randers Fjord, som hedder Treå Møllebugt. Området er beliggende 17 kilometer fra kysten på det nærmeste sted. Ansøgeren ønsker at opstille 60-62 havvindmøller med en samlet kapacitet på 434-720 MW.

Den anden ansøgning er til et område syd for Samsø, som hedder Paludan Flak. I projektområdets østlige del ligger Samsø Havvindmøllepark, bestående af ti havvindmøller. På sigt er det ansøgers ønske, at de ti havvindmøller skal udskiftes med syv nye og større havvindmøller. Wind Estate A/S ønsker at opstille 19-22 havvindmøller med en samlet kapacitet på 154-228 MW. Paludan Flak området er beliggende tre kilometer fra den sydlige del af Samsø, 8,5 kilometer fra Fyn, 16 kilometer fra Endelave og 15 kilometer fra Røsnæs, som er det nærmeste punkt på Sjælland.

Den tredje ansøgning er til et område sydøst for Møn og øst for Falster, som hedder Kadet Banke. Ansøgeren ønsker her at opstille 72 havvindmøller med en installeret effekt på mellem 504 – 864 MW. Kadet Banke området er beliggende cirka 13 kilometer sydøst for Møn og 20 kilometer øst for Falster.

Energistyrelsen afventer nu, at myndigheder og andre relevante høringsparter vender tilbage med deres høringssvar inden 11. december 2019.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev