Eftersyn: Svære regler forringer uddannelsesindsatser

Minister forstår godt, at medarbejdere på jobcentret har svært ved at gennemskue reglerne for uddannelsesindsatser. Analyser viser, at de er alt for komplekse.

Uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatser, som blev vedtaget med reformen i 2014, får i øjeblikket et serviceeftersyn af ministeriet, som i den første del af eftersynet peger på flere udfordringer: Reglerne er meget komplekse, og de står i vejen for, at borgere rent faktisk får gavn af indsatserne.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet har medarbejdere svært ved at gennemskue reglerne og tilbyde fx dagpengemodtagere de rigtige tilbud.

- Lige nu er reglerne meget indviklede for både jobcentermedarbejdere og ledige at finde hoved og hale i, og det manglende kendskab til ordningerne ender naturligvis med, at de i øjeblikket ikke bliver brugt så flittigt, som de kunne, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Til gengæld lyder der også et par positive ord om indsatserne, for de er i større omfang end tidligere blevet målrettet ufaglærte ledige og andre, der har et større behov for hjælp til uddannelse. Fx viser det sig, at korte erhvervsrettede kurser fra den regionale uddannelsespulje er blandt de bedste til at hjælpe ufaglærte dagpengemodtagere i job.

eo

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev