Byplanprisen til renoveret boligområde ved Aalborg

Tornhøj/Kildeparken i Aalborg Øst har været et af Nordjyllands mest udsatte boligområder. Men udviklingen er vendt, og det udløser Byplanprisen 2019 til Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune.

AALBORG: Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune har i samspil med investorer og fonde gennemført en stor omdannelse af Tornhøj/Kildeparken i Aalborg Øst, og det udløser nu konkret påskønnelse. Ved Det danske Byplanmøde torsdag i Køge blev det afsløret, at projektet belønnes med Byplanprisen 2019.

1.100 boliger er renoverede og der er etableret et nyt bydelscenter i Tornhøj. I bydelscenteret indgår et eksisterende bibliotek og kulturhus Trekanten, en ny offentlig park og en ny lys stiforbindelse, der er udvidet og omdannet til bydelens nye hovedgade.

Himmerland Boligforening har i forbindelse med Kildeparken 2020 ligeledes opført et sundheds- og kvartershus med mere end 1.000 daglige besøgende. Huset omfatter 7.500 kvadratmeter med alle former for sundhedstilbud og en socialøkonomisk cafe. Og det har på mange måder givet et kæmpe løft til det udsatte område. 

Postnummer 9220-stolthed
-  Vi er sluppet af med det slidte udtryk og Aalborg Øst har fået et centrum og en hovedgade, der binder bydelen sammen. Det fortjener området, hvor jeg oplever, at der er tillid mellem beboerne og ildsjæle, der bidrager til bydelens liv. Der har altid været en postnummer 9220-stolthed, og nu matcher den smukke og funktionelle bydel de mennesker, der bor der, siger rådmand Hans-Henrik Henriksen (S) fra Aalborg Kommune, der modtog Byplanprisen.

Direktør Ole Nielsen, der modtog prisen på vegne af Himmerland Boligforening, fremhævede samarbejdet og tilliden mellem de involverede i omdannelsen.

- En grundlæggende forudsætning for den store omdannelse vi har foretaget i området er tillid mellem alle de involverede. Og så har samarbejdet mellem boligforening og kommune været en selvfølge, siger Ole Nielsen.

- Vi har haft beboerne i de 1.100 boliger med hele vejen. De har været genhuset i tre år og har skullet leve i byggerod i seks år. I den sammenhæng er det vigtigt, at der er tillid og medejerskab. Det har været et helt afgørende fokus i arbejdet, fortæller Ole Nielsen

- Jeg vil også fremhæve, at vi i området efterfølgende har fået nyetableret seks punkthuse med i alt 178 private udlejningsboliger. Det er med til at skabe variation og robusthed i området og styrker på alle måder den sociale sammenhængskraft, der er så vigtig, siger Ole Nielsen.

Variation og flow
Byplanpris-juryen fremhæver blandt andet den helhedsplan, der er grundlag for omdannelsen af Tornhøj/Kildeparken i Aalborg.  'Helhedsplanen og kickstart-projektet gentænker fuldstændig 70-er planen. Der er skabt nye klassiske boligveje og mulighed for fortovsparkering ved egen bolig i stedet for store øde parkeringspladser. Samtidig er de store græsplæner omdannet til et varieret landskab med søer og vådområder', lyder det i juryens bedømmelse. 

Omdannelsen af boligområdet Tornhøj/Kildeparken i Aalborg var i skarp konkurrence med henholdsvis Aabenraa Kommune for en ambitiøs udviklingsplan for fremtidens købstad og med Partnerskab for Vestkystturisme for et samarbejde om bæredygtig turisme

Byplanprisen uddeles af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort 'en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer'. Prisen er uddelt siden 1996. 

MG

Se flere stillinger
Nyhedsbrev