Strakspåbud til skole efter spark, spyt og skub

KORT NYT25. SEP 2019 13.13

GLADSAXE: Søborg Skole skal efter tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet rette op på arbejdsmiljøet, skriver Gladsaxebladet. Ansatte og elever er dagligt blevet udsat for slag, spark, spyt, skub, verbale skældsord, trusler og chikane fra elever i en integreret specialundervisningsafdeling. Blandt andet som følge af frustrationer eller mistrivsel.

Skolen har fået et strakspåbud om at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold i gruppeordningen inden 15. december. Der er tale om en integreret specialundervisningsafdeling, der primært er for børn med ADHD i en selvstændig enhed på skolen.

Afdelingen har 45 elever, en leder og 28 lærere, pædagoger og støttepersoner, der er inde i løbet af en uge. Skoleleder Johan Rønne beskriver over for bladet eleverne på afdelingen som 'meget følsomme over for de mindste forandringer, og flere reagerer udad på frustrationer i hverdagen ved blandt andet at true, slå eller ødelægge ting. Det stiller høje krav til personalet, når de skal yde den nødvendige støtte til disse elevers udvikling'.

ka

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt