Aalborg skal genoverveje afslag på aktindsigt

KORT NYT2. SEP 2019 13.10

AALBORG: Aalborg Kommune er nu af Ankestyrelsen blevet bedt om at genoptage et afslag om aktindsigt til en borger, der interesserer sig for afslag på individuel handicapkørsel. Ad flere omgange har kommunen begrundet afslaget med, at der er tale om socialretlige vurderinger, der rummer oplysninger om rent private forhold.

Borgeren har ikke stillet sig tilfreds med afslaget, er indforstået med anonymiseret aktindsigt og peger på, at det må være muligt at trække de faktuelle forhold ud af de pågældende afslag uden 'brug af nævneværdige ressourcer'. Der er tale om 22 aktuelle sager om afslag fra kalenderåret 2018.

Ankestyrelsen konstaterer, at Aalborg Kommune oplyser, at den 'som altovervejende hovedregel ikke anonymiserer sociale sager, da kommunen ikke vil risikere, at der på grund af en utilstrækkelig anonymisering udlevere oplysninger fra sociale sager'. Styrelsen mener dog ikke, at der er redegjort for, at der er foretaget en konkret og relevant vurdering om anonymisering svarende til princippet om meroffentlighed.

Læs afgørelsen.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev