Krydstogts-forurening skal overvåges

AARHUS / KØBENHAVN: Det skal nu kortlægges, hvor meget krydstogtskibene luftforurener under deres besøg i Aarhus og København. Regeringen vil afsætte 12 mio. kr. over de næste fire år til at fortsætte overvågning af skibes svovl-emissioner, oplyser TV2 Østjylland.

Samtidig vil Miljø- og Fødevareministeriet tage initiativ til et nyt fireårigt internationalt samarbejde mellem myndigheder, havne, turistorganisationer mv. Det skal blandt andet kigge på, om man kan fremme grønnere krydstogtturisme i Østersøen og i de danske farvande og dermed mindske forurening fra krydstogtskibene.

- De gange, vi har målt det (luftforureningen, red.), har det ligget inden for grænseværdierne, og derfor har vi også en forventning om, at det stadig gør det. Men i takt med at der bliver flere og flere anløb, er det fornuftigt at være sikker på, at vi ligger inden for de grænseværdier, der er for partikelforurening, siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S).

ka