Viborg underkendt i sag om Tangeværket ved Gudenåen
Tangeværket
Foto: Morten Rasmussen, Ritzau Scanpix

Viborg underkendt i sag om Tangeværket ved Gudenåen

Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Viborg Kommunes tilladelse til vandkraftværket ved Bjerringbro.
6. MAR 2019 15.25

VIBORG: Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu afgjort, at der pr. 1. juni 2020 ikke længere må indvindes vand til el-produktion på Tangeværket. 

Afgørelsen ophæver den tilladelse til vandindvinding, som Viborg Kommune gav Tangeværket i 2015. Nævnet fastslår, at kommunen ikke har foretaget de nødvendige vurderinger af værkets påvirkning af de særligt beskyttede områder opstrøms Tange Sø - specielt påvirkningen af fiskearter som havlampet, flodlampret og bæklampret, oplyser TV Midt-Vest.

Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, betegner afgørelsen som en stor sejr i foreningens kamp for at få skabt fri passage for fisk i Gudenåen ved Tangeværket og siger til sportsfiskerforbundets hjemmeside, at det 'meget vel kan vise sig at blive en tikkende bombe under Tangeværket'.

Tangeværkets formand Jens-Ove Simonsen er overrasket over afgørelsen, men forventer alligevel at få en ny tilladelse, så værket kan fortsætte sin drift.

I den habitatvurdering, som Viborg Kommune nu skal i gang med, skal kommunen ifølge sportsfiskerne dokumentere, at det i forhold til Tangeværkets opstemning og vandindvinding ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke har skadelige virkninger for de særligt beskyttede Natura 2000 områders bevaringsmålsætninger.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt