Lovændring målrettet LFT-retssag beskyldes for brud på grundloven

Forsvarere i retssag mod Loyal To Familia ser paralleller til den underkendte Tvindlov i ny ændring af retsplejeloven.
6. MAR 2019 7.02

Selveste grundloven er nu bragt i spil af forsvarerne i den retssag om opløsning af banden Loyal To Familia (LTF), der for tiden føres ved Københavns Byret. Forsvarerne har i et retsmøde tirsdag krævet, at retten afviser en ændring af retsplejeloven som grundlovsstridig, fordi den blev indført tre måneder efter retssagen blev anlagt og med udtrykkelig henvisning til den.

Lovændringen går ud på, at man også i retssager om opløsning af en forening må bruge såkaldte tilfældighedsfund i bevisførelsen, og netop tilfældighedsfund fylder en del i det materiale, som anklagerne vil præsentere retten for. Tilfældighedsfund er oplysninger, som politiet tilfældigt har fået fat i under ransagninger og aflytninger, der blev sat i værk på grund af mistanke om konkrete forbrydelser.

Forsvarerne kalder lovændringen i strid med magtens tredeling, fordi 'lovgiver har afgjort en konkret retstvist', siger advokat Stefan Møller Jørgensen. Forsvarerne henviser til Tvindloven, hvor Folketinget med en særlov bestemte, at en række navngivne skoler ikke skulle have tilskud og derved afgjorde en tvist, som skolerne i forvejen havde med myndighederne.

Derfor var loven ugyldig, fastslog Højesteret dengang, og i Københavns Byret er det i LFT-sagen netop en pointe for forsvarerne, at spørgsmålet om hvorvidt anklagerne må bruge tilfældighedsfund bør afgøres af domstolene og ikke af Folketinget. I bemærkningerne til lovændringen fremgik det ved fremsættelsen udtrykkeligt, at 'spørgsmålet er aktualiseret af den kommende retssag om opløsning af LTF'.

- Loven er vedtaget for at fratage LTF den retssikkerhed, man ellers er sikret, siger advokat Stefan Møller Jørgensen. I et nyt retsmøde onsdag skal anklagerne svare på forsvarernes påstand, og indtil før retten træffer en afgørelse i spørgsmålet, må anklagerne ikke fremlægge materiale der stammer fra tilfældighedsfund.

Ritzau / mk

 


 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt