Først skulle vådområdet fjerne kvælstof - nu også forebygge oversvømmelser

Først skulle vådområdet fjerne kvælstof - nu også forebygge oversvømmelser

Regnbede og diger er i spil i afvandingsprojekt ved Kollerup Enge i Favrskov Kommune.
27. FEB 2019 14.20

FAVRSKOV: Et statsstøttet afvandingsprojekt i Kollerup Enge med et dige, hævet træsti og gangbro gennem området skal fremover modvirke oversvømmelser i Hadsten, skriver Lokalavisen Favrskov. Men i første omgang skulle vådområdet egentlig reducere udledning af kvælstof til Randers Fjord, fremgår det af klimaportalen klimatilpasning.dk.

Kollerup Enge ligger som en kile igennem det sydøstlige Hadsten. Under arbejdet med forundersøgelsen af vådområdeprojektet blev man opmærksom på, at der med fordel kunne laves en overbygning til vådområdet, så det også kunne afhjælpe mod oversvømmelser i Hadsten Midtby. 

Kollerup Enge-projektet er støttet med seks mio. kr. af staten, mens Favrskov Kommune selv har afsat 600.000 kr. til det. Forundersøgelserne skal efter planen gå i gang i foråret 2019 og projektet været færdigt i slutningen af året.

Ved at hæve og forlænge et eksisterende dige skabes der en bufferkapacitet på 150.000 kubikmeter for vandet ved kraftig eller længerevarende nedbør. Diget giver samtidig mulighed for at etablere et bynært stisystem, ligesom der vil blive etableret en hævet træsti og gangbro gennem våd- og naturområdet.

Stien vil blive etableret ovenpå diget på en ca. én kilometer lang strækning med skilte, piktogrammer og infotavler. Desuden vil der blive etableret en hævet træbro på ca. 250 meter over et permanent vådt område. Der vil også blive etableret en gangbro over Lilleåen, så der bliver skabt en forbindelse til Hadsten Midtby.  

Og så tænkes der i asfalt, der kan absorbere vandet fortæller formand for Planudvalget, Erling Kvist (S) til Lokalavisen Favrskov. Det foreslås samtidig at anlægge regnbede med særlige plantetyper, hvor regnvandet så kan nedsive eller grønne tage, hvor der sker en opsamling og fordampning af regnvand.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt