Midtjysk samarbejde forvandler jord-affald til ressource
Gødstrup-byggeriet.
Foto: Rune Borre-Jensen

Midtjysk samarbejde forvandler jord-affald til ressource

Strategi- og prognoseværktøj letter planlægning og koordinering, så jord skal fragtes kortere på vejene og i højere grad genbruges.
26. FEB 2019 8.33

MIDTJYLLAND: Jord i overskud fra byggepladser og vejprojekter behøver ikke være en overflødig ressource, der skal fragtes langt væk i store lastbiler. Nye værktøjer til planlægning og overblik kan sikre, at det i stedet bruges til landskaber eller projekter tæt på, som er til gavn for miljøet og byggeprojekters økonomi, lyder det fra Region Midtjylland.

Kommuner, entreprenører, byggerådgivere, arkitekter og andre har med hjælp fra Region Midtjylland fået en skrivebords-værktøjskasse, så meget mere overskudsjord kan blive genbrugt i fremtiden.

Projektet 'Bæredygtig jordhåndtering' gik i luften for et år siden. Nu har idéer fra hele branchen resulteret i konkrete værktøjer. Det er blandt andet et strategi- og prognoseværktøj samt et inspirationskatalog, der kan gøre planlægning og koordinering lettere, så jord skal fragtes kortere på vejene og i højere grad genbruges.  

Overskudsjord frem for nye råstoffer
Udfordring med overskudsjord kan blive særlig aktuel i Aarhus Kommune, som har været med til at tage initiativ til 'Bæredygtig jordhåndtering'. Aarhus Havn har gennem årene aftaget store mængder overskudsjord. Men nu er havnens jordtip fyldt op, og jord fra de mange bygge- og anlægsarbejder i byen må andre steder hen.  

I 'Bæredygtig jordhåndterings' inspirationskatalog er der gode idéer til, hvordan og hvornår man kan bruge overskudsjord – også som erstatning for andre råstoffer.

Eksempler på det er byggeriet af letbanestrækningen nord for Skejby, hvor overskudsjord blev brugt til dæmnings- og broanlæg. Og ved Regionshospitalet Gødstrup nær Herning har man sparet 100.000 kubikmeter råstoffer svarende til cirka 6.700 lastbilfulde, som ellers skulle være hentet op fra grusgrave og kørt til byggepladsen. I stedet er overskudsjorden blev kalkstabiliseret, så den kan bruges på stedet.

ka

Find værktøjerne fra projekt 'Bæredygtig jordhåndtering'.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt