Grindsted-forurening har taget syddanske miljøkræfter

Region Syddanmark har været nødt til at udskyde ti andre forureningsindsatser til 2019.
22. FEB 2019 12.38

SYDDANMARK: Arbejdsbyrden i forbindelse med forureningen i Grindsted har været uventet stor i 2018, og derfor har Region Syddanmark måttet udskyde ti andre forureningsindsatser og søger nu flere hænder for at kunne følge med, skriver JydskeVestkysten. 

De ti indsatser, der skulle have været sat i gang i 2018, drejer sig om undersøgelser af lokationer, hvor der er mistanke om forurening. De ti mio. kr., der skulle have været brugt på undersøgelserne i 2018, overføres nu til 2019.

I strategien har grundvandet højeste prioritet. Fokus er også på indeklimaproblemer i boliger, og i særlige tilfælde prioriteres en indsats af hensyn til overfladevand eller for at hindre direkte kontakt med forurenet jord.

Regionen tager ifølge referatet i miljøudvalget fat på 25 nye videregående indsatser:

 • Syv undersøgelser af grundvandsprioriterede forureninger med højmobile stoffer i sårbare grundvandsområder. Der er primært tale om lossepladser. 
 • Fire undersøgelser af akut prioriterede forureninger, der udgør en risiko for betydningsfuldt grundvand. 
 • To undersøgelser af akut prioriterede olieforureninger, der udgør en risiko for indeklimaet i boliger og for betydningsfuldt grundvand. 
 • En undersøgelse af en akutprioriteret forurening, med risiko for kontakt i haven til en bolig og med risiko for betydningsfuldt grundvand.
 • Fire undersøgelser, hvor et højt indhold af flygtige stoffer i jorden kan true indeklimaet i boliger.
 • Tre undersøgelse, hvor tungmetalforurening udgør en risiko ved kontakt i haven til en bolig.
 • En akut prioriteret forurening i et rekreativt områdeved en dybereliggende forurening med dioxin-forurening, der blev konstateret i 2018.  
 • En oprensning af akut prioriteret forurening med risiko for indeklimaet i boliger i en etageejendom. 
 • To  afgravninger af tungmetalforureninger på havearealer ved boliger.
   


 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt