Forkerte brystundersøgelser kunne være fanget 11 måneder før

Kritik af statsligt klageorgan for at have siddet 11 måneder på et brev om kritiske forhold på Ringsted Sygehus.

SJÆLLAND: Sagen om mangelfulde brystundersøgelser af hundredvis af kvinder på Ringsted Sygehus kunne være opdaget 11 måneder tidligere, hvis statens myndighed for behandling af patientklager straks havde reageret på en alarmerende skrivelse fra en overlæge på sygehuset.

Dermed kunne de mangelfuldt undersøgte kvinder være blevet indkaldt og genundersøgt et år tidligere, og nogle af dem kunne måske have fået opdaget deres brystkræft tidligere. Det skriver Jyllands-Posten.

I en konkret klagesag beskrev overlægen i december 2016, at afdelingen ikke fulgte de nationale retningslinjer på området ved kun at give kvinder en af tre typer af undersøgelser, når de blev henvist fra egen læge med mistanke om brystkræft. Men først 11 måneder senere – i november 2017 – gav Klagesagscentret i Styrelsen for Patientsikkerhed sagen videre til samme styrelses tilsynsenhed, som kan gribe ind over for sygehuset.

- Det er alt for lang tid, når der går 11 måneder. Det er en systemfejl, som bringer patientsikkerheden i fare, siger Niels Kroman, cheflæge og professor i Kræftens Bekæmpelse, til Jyllands-Posten.

Der bør screenes med det samme
Morten Freil, direktør i patientforeningen Danske Patienter, er enig:

- Det er meget bekymrende, at der går 11 måneder, før man reagerer. Der skal ske en screening af materialet, straks det kommer ind, så man kan reagere prompte.

Styrelsen for Patientklager har siden sommeren 2018 haft ansvaret for at behandle klager fra patienter over sundhedspersonale, men styrelsen har ikke i dag en forstopper i form af læger, som screener det materiale, som styrelsen modtager, for at spotte forhold, som straks bør sendes videre til tilsynet i Styrelsen for Patientsikkerhed.

I Styrelsen for Patientklager overvejer direktør Lizzi Krarup Jakobsen, om Ringsted-forløbet skal medføre ændringer i måden, styrelsen visiterer sager på, så den reagerer hurtigere på alarmerende oplysninger.

- Langt hen ad vejen handler det om ressourcer og prioriteringer, siger hun til Jyllands-Posten.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev