Initiativet Fleksible Indlæggelser vinder Den Gyldne Tråd
Fra venstre: Ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg, Ulrich Fredberg, phd.-studerende Anders Damgaard Møller, leder af akutteamet i Silkeborg Kommune, Hanne Kirial, og sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, Inge Bank.
Foto: Anni Kristensen

Initiativet Fleksible Indlæggelser vinder Den Gyldne Tråd

SUNDHEDSKONFERENCE Silkeborg Kommune og Regionshospitalet i Silkeborg får initiativprisen Den Gyldne Tråd, fordi de har halveret antallet af indlæggelser gennem projektet.
22. JAN 2019 14.15

SILKEBORG: Vinderen af dette års Gyldne Tråd er Silkeborg Kommune og Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg, der under KL’s Sundhedskonference 2019 fik overrakt titlen med begrundelsen om, at projektet Fleksible Indlæggelser har gjort en særlig indsats i det nære sundhedsvæsen.

- Vinderen er et eksempel på at lave en enkel håndtering af patienter og borgere, der fylder meget i det nære sundhedsvæsen. Et godt eksempel på, hvordan et samarbejde fordeles: Det har fra start været lige delt i ledelsen mellem kommunen og regionshospitalet, sagde chefredaktør Nicolai Døllner fra Dagens Medicin, der driver Kommunal Sundhed, som uddelte prisen.

- Og så er det et godt bidrag til regeringens ambition til at nedbringe indlæggelser, tilføjede han om projektet, der har halveret antallet af indlæggelser til nu 16.000. Projektet betyder, at patienter døgnet rundt kan ringe til Fleksible Indlæggelser, hvor opkaldet besvares af en sygeplejerske, som herefter kan inddrage hjælp fra det relevante personale på den relevante afdeling. Der er en læge til stede, hvis sygeplejersken har behov for sparring.

Sygeplejersken koordinerer herfra hele forløbet, og i praksis betyder det, at forløbet så vidt muligt afsluttes i borgerens eget hjem. Hvis patientens tilstand kræver indlæggelse, ryger vedkommende ind på en særlig stue til observation i en stol, hvis ikke tilstanden kræver almindelig indlæggelse.

Patienten vil ofte være kendt på afdelingen i forvejen på grund af sygdomme som KOL, leversvigt, hjertesvigt eller tarmsygdomme som behandles gennem Fleksible Indlæggelser.

'Tillid er nøgleordet'
Alle parter har været indstillet på og prioriteret at øge sit eget forbrug i form af penge og timer, men det har ikke været svært, fordi modellen er så nem at håndtere, og fordi den giver patienterne en tryghed, der gør forskellen, lød det:

 - Tilbuddet er meget nært og lettilgængeligt for borgerne. Når de er inde i modellen, kan de kontakte en sygeplejerske på hospitalet efter behov døgnet rundt, sagde sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune Inge Bank, som modtog prisen sammen med leder af akutteamet Hanne Kirial, phd-studerende Anders Damgaard Møller og ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg.

- Når det også er vigtigt med sådan et tilbud er det fordi vi rammer en gruppe borgere, som har et meget komplekst forløb, sagde Inge Bank.

Hun forklarede, at samarbejdet har været båret af tillid og forståelse for hinandens arbejde og arbejdspladser, som er nøgleordet, når man arbejder på tværs af sektorer - metoden er ikke at arbejde ud fra at give afvisninger, men simpelthen om at sige 'Ja, fortæl lidt mere' i stedet, lød det.

- Det er noget, vi allesammen kan tage fat i og arbejde med. Når først man har taget fat i hinanden og skabt relationer, kan det lykkes. Så snart vi får nye idéer, begynder vi at kontakte hinaden, og det er vigtigt, fordi hver sektor kan noget forskeligt og skal byde ind på hinanden.  

Prisen går hvert år til bedste initiativ i det nære sundhedsvæsen og uddeles af Kommunal Sundhed, et nyhedsbrev, der drives af Dagens Medicin. Prisen gives til et tilbud i det nære sundhedsvæsen, som har gjort en særlig indsats på området, og det er tredje gang, den bliver uddelt. Et fagligt panel udvalgte vinderen.

Tidligere modtagere er akutteamet i Esbjerg Kommune sammen med Sydvestjysk Sygehus samt det socialpsykiatriske botilbud Tangkær i Region Midtjylland.

 

Om prisen 

Initiativprisen Den Gyldne Tråd skal hædre initiativer i det nære sundhedsvæsen, det vil sige initiativer i samspil med kommuner, region og relaterede organisationer.
Årets vinder er udpeget af kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe fra Fredericia Kommune, vicedirektør Helen Bernt Andersen fra Rigshospitalet som også er formand for Kræftens Bekæmpelse, chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen fra KL, praktiserende læge Gunver Lillevang fra Roskilde, direktør Morten Freil fra Danske Patienter, analyse- og forskningschef Pia Kürstein Kjellberg fra Vive og chefredaktør Nicolai Döllner fra Kommunal Sundhed og Dagens Medicin.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt