DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Yderligere ni kommuner får ja til skattenedsættelse

Fire, der havde søgt, er ikke med på listen. Tre af dem har allerede indgået budgetaftaler uden skattenedsættelser.
25. SEP 2020 11.55
TEMA: Budget 2021

Ni kommuner har fået grønt lys fra Indenrigsministereiet til at nedsætte deres kommuneskatteprocent med delvist statstilskud i en midlertidig periode. De ni kommer oveni de 12 kommuner, der i forvejen var bevilget en nedsættelse med fuld og varig statslig kompensation for de mistede skatteindtægter.

De ni kommuner med delvist og midlertidigt tilskud til skattenedsættelse er med den bevilgede skattenedsættelse i procentpoint:

 • 0,5  Guldborgsund
 • 0,2  Mariagerfjord
 • 0,2  Faxe
 • 0,2  Syddjurs
 • 0,2  Viborg
 • 0,2  Rebild
 • 0,2  Slagelse
 • 0,1  Ballerup
 • 0,1  Samsø

Det delvise og midlertidige tilskud dækker over en langt højere kompensationsgrad end kendt fra tidligere år, nemlig 90 pct. de to første år og derefter henholdsvis 85 pct., 80 pct. og 75 pct. de følgende tre år, altså i alt fem år.

Sædvane de foregående år har været 75 pct. det første år., 50 pct. de to næste år, og 25 pct. det fjerde år og intet det femte år og derefter. 

De 12 kommuner med fuldt statsfinansieret skattenedsættelse og deres nuværende kommuneskat er:

 • 27,8 pct.  Langeland
 • 27,0 pct.  Lolland
 • 27,0 pct.  Vesthimmerland
 • 26,9 pct.  Brønderslev
 • 26,8 pct.  Svendborg
 • 26,7 pct.  Norddjurs
 • 26,7 pct.  Ringsted
 • 26,6 pct.  Odsherred
 • 26,5 pct.  Læsø
 • 26,4 pct.  Kerteminde
 • 26,4 pct.  Nyborg
 • 26,4 pct.  Sorø

Muligheden for fuld og permanent kompensation for mistede skatteindtægter blev som led i udligningsreformen givet til alle kommuner med en kommuneskatteprocent over 26,3. Ikke overraskende har alle ønsket at benytte sig af den.

I alt 25 kommuner havde søgt om at måtte sætte kommuneskatten ned med helt eller delvist tilskud.

Af de resterende fire har to trukket deres ansøgninger, Esbjerg og Skive, der begge har indgået budgetaftaler uden skattenedsættelse. Kalundborg og Høje-Taastrup har fået nej til tilskud fra Indenrigsministeriet med den begrundelse, at deres kommuneskatteprocent i forvejen er lav, men de kan vælge at nedsætte skatten for egen regning.

I Kalundborg er der indgået budgetaftale med en skattenedsættelse på 0,4 procentpoint, mens Høje-Taastrup i sin budgetproces endnu ikke er nået til en aftale. I Kalundborg vil de 0,4 procentpoints skattenedsættelse blive gennemført "i takt med, at vi opnår tilskud", oplyser borgmester Martin Damm til DK Nyt.

 

OPDATERING: Præciseret, at to kommuner har trukket deres ansøgninger. Desuden er en tanketorsk rettet og detaljer tilføjet vedrørende Kalundborgs budgetaftale.