Vordingborg bremser brobyggeri efter forurening

KORT NYT6. DEC 2019 12.36

VORDINGBORG: Det italienske konsortium Storstrøm Bridge Joint Venture, der er hovedentreprenør på opførelsen af den nye Storstrømsbro, har haft for stor en mængde af det miljøbelastende affald flyveaske samlet, og derfor har Vordingborg Kommune nu givet et standsningspåbud. Det skriver TV2 Øst. 

Den for store mængde af flyveaske kombineret med meget nedbør har betydet, at en del af affaldet er flydt ud over depotet ud i havet, så det har skabt en forurening. Kommunen havde forinden to gange bedt konsortiet om at flytte en del af affaldet til et andet depot. 

- Det er ikke så tit, at vi må skride til den slags ting, for det er relativt voldsomt at sige, at nu skal man stoppe ved et anlægsarbejde, men her er det nødvendigt i forhold til miljøet, siger Rolf Hoelgaard, der er chef for Byg, Land og Miljø i Vordingborg Kommune.

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt