DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Videreuddannelse giver plads til ledige

Videreuddannelse giver plads til ledige

Mens 22 pædagogmedhjælpere i Odsherred opkvalificeres til pædagogisk assistent, bliver 22 ledige beskæftiget i daginstitutionerne

ODSHERRED: Mens 22 ufaglærte fra det pædagogiske område i Odsherred Kommune går på individuelt tilrettelagte forløb på SOSU Skolen i Holbæk, varetages deres funktioner i kommunens daginstitutioner af 22 ledige, oplyser kommunen.

Medarbejderne er en blandet flok af flest kvinder og enkelte mænd. Nogle har været ansat i mange år og har masser af forudgående kvalifikationer, som bl.a. betyder, at deres skoleforløb bliver forkortet. Andre har været ansat i kortere tid, og skal være på skole i alle 54 uger.

Fælles for dem er, at de er engagerede medarbejdere og højt motiverede for at tage mere uddannelse og dygtiggøre sig i deres fag til glæde for både dem selv, deres arbejdsplads og børnene/brugerne.

Mange med ind over
Vikarerne er lige nu ved at gennemføre et 10 ugers kursusforløb med indlagt praktik afholdt af AOF og SOSU Skolen i fællesskab. Her har de fået masser af teoretisk viden om feltet og har også været ude i praktik de institutioner, hvor de skal fungere som vikarer i et års tid.

Først og fremmest har HR og Personale samt Job- og Voksencentret i Odsherred Kommune centrale roller i forhold til både de fastansatte medarbejdere og vikarerne.

Derudover er FOA både lokalt og på forbundsniveau involveret, ligesom kommunens pædagogiske konsulent, daginstitutionslederne og SOSU Sjælland. Det hele bindes sammen af AOFs projektleder.

Til den overordnede styring er etableret en politisk følgegruppe, mens det daglige samarbejde varetages af en styregruppe. Afdelingsformand for Fag & Arbejde Odsherred, Jutta Larsen, siger:

- Vi er rigtig glade for, at man i Odsherred har været villige til at prioritere, at arbejdsstyrken skal opkvalificeres. Og der har været opbakning til vores initiativ fra øverste politiske hold i kommunen, hvilket jeg tror, har været en væsentlig årsag til, at vores projekt tegner så godt som det gør på nuværende tidspunkt.

ka