Videnscenter skal styrke kommuners inddragelse af børn

Større vidensgrundlag og de rette redskaber skal ruste kommunerne til at tage børn med på råd i socialsager.
27. MAJ 2021 9.53

16. juni åbner Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, der skal hjælpe til, at børn og unge føler sig lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommune eller andre parter på socialområdet. Sammen med Vive og Børns Vilkår har Socialstyrelsen fået ansvaret for at drive videnscentret, skriver de tre parter.

En trivselsundersøgelse fra 2018 viste, at kun tre ud af ti adspurgte anbragte børn og unge oplevede at blive involveret i beslutninger om, hvor de skulle bo. Lignende oplevelser hører Børns Vilkår også på rådgivningslinjen Børnetelefonen. Det skal laves om, så børnene ikke mister tilliden til myndighederne.

Det nye videnscenter skal hjælpe kommuner, regioner og andre aktører på området til den fornødne viden og de rette redskaber til inddragelse af børn. Vive står for indsamling af viden og forskning, så det samles ét sted og bliver lettere tilgængeligt.

- Med beslutningen om at styrke det vidensgrundlag, der skal være til rådighed for praktikere på det børnesociale område, kan vi sikre, at de får bedre viden om, hvad der rent faktisk virker. Det betyder også, at de mange, der hver dag arbejder med udsatte børn, får nemmere adgang til løbende at holde sig opdateret på den nyeste viden, siger Lotte Jensen, direktør i Vive.

Det er Folketinget, der har besluttet at oprette videnscentret, der skal køre frem til 2024. Når det åbner til juni, starter det med gratis webinar om børneinddragelse, og fra sommer vil der blive tilbudt rådgivnings- og workshopforløb, og der vil blive gennemført aktiviteter, der kan understøtte kommunernes arbejde.

mh