DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Vestkyst-fiskeri får regional støtte

Vestkyst-fiskeri får regional støtte

I Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande har de ambitioner om at huse fremtidens fiskerierhverv. Nu støtter Region Midtjylland etableringen af en fiskeriklynge

LEMVIG / MIDTJYLLAND: Med en bevilling på 1,5 mio. kr. over to år har Regionsrådet i Region Midtjylland besluttet at støtte Lemvig Kommunes indsats for at etablere en fiskeriklynge. Fiskeriklyngen er et tværgående samarbejde mellem erhvervsaktører i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande, og den skal medvirke til at fremtidssikre fiskerierhvervet.

- Fiskerierhvervet fylder meget i vores region og har stor betydning for at skabe vækst og arbejdspladser - ikke mindst i den vestlige del af regionen, siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum Bent Hansen (S).

Initiativet følger op på en række tiltag over de senere år for at bringe fiskerierhvervet ind i fremtiden. I Vestjylland har de sat fokus på kvalitets- og kompetenceudvikling samt nye afsætningsmodeller for konsumfisk.

Et eksempel er online-auktionen, som betyder, at opkøbere kan sidde rundt omkring i Europa og købe frisklandede fisk fra auktionen i Thyborøn over internettet. Et andet eksempel er etableringen af et landsdækkende kompetencecenter for fiskeriets uddannelser på Fiskeriskolen i Thyborøn. Centret har blandt andet ført til udviklingen af nye erhvervsuddannelser for vodbindere og fiskehandlere.

Hele kæden skal være med
-
Fisk fra Nordsøen er en fantastisk ressource, som gastronomer fra hele verden værdsætter. Kvaliteten skal dog være helt i top, og det kræver, at alle led i værdikæden fra hav til kunde arbejder tæt sammen og hele tiden udvikler nye, spændende produkter og ydelser, siger Erik Flyvholm (V), borgmester i Lemvig Kommune og tilføjer.

- Og i Vestjylland har vi alle muligheder for at være med helt fremme.

Med bevillingen fra Regionsrådet bliver det nu muligt at koordinere de nuværende initiativer bedre og invitere flere med ind i samarbejdet, deriblandt videninstitutioner og forarbejdningsvirksomheder. Det skal ske gennem fælles udviklingsprojekter, eksempelvis et spændende projekt, der sætter fokus på nye måder at anvende og afsætte hesterejer i Danmark. Fremtidens danske fiskeri handler nemlig ikke kun om fisk, men også om skaldyr, tang og andre af havets frugter.

mou

Billede:
Fiskerierhvervet spiller en stor rolle for udviklingen i den vestligste del af Region Midtjylland, og nu skal erhvervet fremtidssikres gennem blandt andet et større samarbejde mellem alle led i værdikæden fra kutter til kunde.