Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Verdens største forsøg med sygedagpenge

22 kommuner vil nedbringe sygefraværet med en trediedel
31. MAR 2011 6.43

22 kommuner deltager i verdens største sygedagpengeforsøg- Det store Tilbage Til Arbejdet-projekt - eller TTA-projektet.

En af de kommuner, der er med, er Nyborg. I alt 10.000 deltager på landsplan. Alle langtidssygemeldte borgere. Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at sygefraværet på landsplan koster 37 milliarder kroner - om året.

Målet for de 22 forsøgskommuner er, at de på et år nedbringer sygefraværet med 30 pct..

- Erfaringsmæssigt har særligt tre tiltag vist sig at give effekt i forhold til at sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdet for sygemeldte, oplyser   Lenna V. Petersen, der er leder af sygedagpengeafdelingen i Jobcenter Nyborg:
- Det har vist sig, at især en tværfaglig indsats, hvor der inddrages specialister fra forskellige områder, er en af nøglerne til succes, siger sygedagpengelederen. - Det kræver koordinering af de indsatser, den enkelte borger skal have, så indsatserne spiller sammen. Ellers risikerer man, at ellers gode og rigtige intentioner spænder ben for hinanden. Så koordinering er et andet vigtigt nøgleord. Og så er det altafgørende, at indsatsen sker tidligt, for jo længere tid, der går, des sværere bliver opgaven. Så det handler altså om tværfaglighed, koordinering og tidlig indsats , siger Lenna V. Petersen.

I Jobcenter Nyborg begynder TTA-projektet 1. april og varer frem til april 2012. I den periode skal ca. 226 sygedagpengemodtagere fra Nyborg Kommune deltage i projektet.