DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Vejles weblager forbliver lukket foreløbig

Vejles weblager forbliver lukket foreløbig

Kort før jul besluttede Teknik & Miljø, at den offentlige adgang til kommunens byggesager på weblager.dk skulle lukkes, efter en bogstavelig talt overvældende interesse

VEJLE: Enkelte borgerhenvendelser og følgende artikler i pressen op til jul afstedkom en overvældende interesse for at kigge på ejendomsdata. Dette bevirkede, at antallet af hits på Vejle Kommunes side på Weblageret på ét døgn steg fra ca. 200 til ca. 5000 dagligt, hvilket med 'digitale briller' naturligvis er glædeligt.

Imidlertid var beredskabet omkring håndteringen af eventuelle henvendelser i den anledning ikke gearet hertil. Man skal være opmærksom på, at kommunen har omkring 186.000 byggesager fordelt på ca. 60.000 ejendomme.

Det er vigtigt at understrege, at Weblager.dk ikke er personsøgbart, dvs. man kan ikke søge efter personer via søgeord som fx navn, cpr.nr., tlf.nr. eller lign, derimod kan der alene søges på vejnavn og husnummer.

I alt 74 kommuner benytter sig af weblager.dk. Heraf har 27 kommuner valgt at gøre sagerne offentligt tilgængelige ligesom Vejle, mens de øvrige har valgt login via NemID, som ikke i sig selv er den ultimative løsning, eftersom der på ejendomme kan ligge dokumenter vedrørende tidligere ejere.

På baggrund af borgerhenvendelserne, avisartiklerne og senest et brev fra Datatilsynet den 3. januar 2012 revurderes de forebyggende tiltag, kommunen har gjort for at sikre mod, at personfølsomme data gøres tilgængelige. Weblageret forbliver lukket indtil videre, og indtil Datatilsynet har givet en tilbagemelding på vores redegørende svar, der er under udarbejdelse.

For at tilgodese behovet for adgangen til ejendomsdata, arbejdes der samtidigt på en tilpasset webbaseret løsning, hvortil man via en webblanket kan rette henvendelse, med henblik på indsigt i ejendomsmapperne. Herefter vil sagen blive manuelt gennemgået af en medarbejder fra Teknik & Miljø, inden udlevering.

Selvom det umiddelbart besværliggør processerne omkring indsigt i byggesagerne i kommunen, navnlig for de professionelle aktører, der har haft stor glæde af systemet, er det naturligvis afgørende for kommunen, at gældende regler efterleves.

mou