Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Vejle protesterer over tre møller på grænsen til Ikast-Brande

I stedet for vindmøller vil Vejle invitere Ikast-Brande til at lave et lavbundsprojekt i moseområderne.
16. APR 2021 8.03

VEJLE / IKAST-BRANDE: Natur- og Miljøudvalget i Vejle vender sig nu i et høringssvar til Ikast-Brande mod planer om at rejse tre 167 meter høje vindmøller ved Blåhøj - 350 meter fra grænsen mellem de to kommuner, fremgår det af udvalgsreferatet.

Forvaltningen i Vejle vurderer, at den visuelle påvirkning af Rævling Mose, hvor møllerne skal stå, er væsentlig negativ, og ikke moderat negativ som beskrevet fra Ikast-Brande.

- Vi har ikke noget imod vindmøller, men møller af den størrelse hører til ude på vandet – ikke i et naturområde, siger udvalgsformand Karl Erik Lund (DF) til Vejle Amts Folkeblad.

Vejle Kommune bad allerede i sommeren 2020 Ikast-Brande om i særlig grad at vurdere faunaen i moseområderne, der strækker sig på tværs af kommunegrænsen, specielt med fokus på fugle og flagermus. I en foreløbig rapport mente Vejles fagfolk, at miljøkonsekvenserne var godt beskrevet, når det gælder traner, men manglede dog et bedre grundlag for at vurdere påvirkningen af gæs og svaner.

- Vi er i gang med at udfærdige et høringssvar til Ikast-Brande Kommune, hvor vi peger på de forhold. Høringssvaret vil desuden indeholde en invitation til Ikast-Brande Kommune om at lave et lavbundsprojekt i området på tværs af kommunegrænsen som alternativ til at opstille vindmøller. Det vil give mening, fordi området er et af de største områder med lavbundsjord, fortæller Lars Buksti, chef for Plan, Byg & Miljø i Vejle, til avisen.