DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Vejle følger Odense - vil have styr på kolonihavebyggeri
Røde bygninger: over 80 kvadratmeter, gule: mellem 50 og 80 kvadratmeter og grønne: under 50 kvadratmeter.
Foto: Vejle Kommune

Vejle følger Odense - vil have styr på kolonihavebyggeri

En projektleder ansat i tre år skal stå for proces for dialog, lokalplaner, lovliggørelse og nyt grundlag for at administrere byggeri, der løber løbsk.
15. JAN 2020 8.00

VEJLE: 'På baggrund af erfaringer fra andre kommuner, bl.a. Odense, kan det forventes at være et omfattende arbejde med først at tage dialogen med kolonihaverne, dernæst at få lavet lokalplaner og efterfølgende at få kortlagt og lovliggjort ulovlige forhold.'

Sådan hedder det blandt andet i beslutningsgrundlaget i økonomiudvalget i Vejle Kommune, der nu tager de indledende skridt til at få styr på kolonihavebyggerier, der sine steder har det med at vokse til decideret villabyggeri - langt fra de oprindelige tanker om kolonihaver.

Efter teknisk udvalg blev præsenteret for problemer og udfordringer som ulovligt byggeri i kolonihaveområderne, har der i første omgang været holdt dialogmøder med en række kolonihaveforeninger. Foreningerne - der er 14 i alt - har fra deres side ønsket modernisering af reglerne.

Planen fremover skal rumme tre faser: Dialog og afklaring af problemstillinger, ønsker og muligheder, udarbejdelse af lokalplaner og lovliggørelse. Forløbet skal også rumme et stort borgermøde i form af en messe, hvor forslag til lokalplaner skal på bordet.
 
Andre kommuners erfaringer viser, at udover den dialog, som forvaltningen selv iværksætter, vil der komme en lang række henvendelser, og der vil være behov for mange ’kaffemøder’ for at få håndteret den lange række af forskellige problemstillinger, der vil opstå i kølvandet på processen, hedder det i sagsfremstillingen.

Det er ifølge beskrivelsen tale om en omfattende og kompleks opgave, som kræver en tovholder med særlige kompetencer til at gennemføre planen. Planchefen skal stå i spidsen for en styregruppe, og en projektgruppe skal skiftende bemandes i forhold til de konkrete opgaver, der arbejdes med, og vil bestå af medarbejdere med kompetencer fra såvel plan, byggesag, brand, spildevand som jura, ad hoc suppleret med fx sociale myndigheder og andre efter behov.