Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vejle eksperimenterer med intelligente senge og bleer

Trykmåler, digitalt vendesystem og rapportering om vandladning skal give bedre komfort for handicappede.
28. APR 2020 11.45

VEJLE: Vejle Kommunes Velfærdsteknologiråd har givet penge til teknologier, som skal sikre kørestolsbrugere og sengeliggende bedre komfort og færre tryksår - og en bedre kontinenspleje til borgere med vandladningsproblemer, oplyser kommunen. 

På bostedet Skansebakken bor 45 borgere med svære multihandicap, hvoraf 39 er kørestolsbrugere. Størstedelen af dem kan ikke selv fortælle, om de sidder godt. Derfor vil bostedet teste teknologien, BodiTrak Lite. Den består af en trykmåler, som lægges i kørestolen. På en tablet vises med farver og grafik, hvordan trykket mod kroppen fordeler sig, så personalet kan se, hvad der skal til for at ændre borgerens siddeposition. Der er også en timer-funktion, der giver besked, når det er tid til at skifte stilling, så borgeren ikke sidder for længe og risikerer at få tryksår.

Den anden teknologi, Soft Tilt, har også med bedre komfort at gøre - nærmere bestemt bedre komfort om natten for de borgere, som ikke selv kan vende sig og derved risikere at få tryksår. I så fald er det vigtigt, at de skifter liggestilling i løbet af natten, så huden belastes mindst muligt. I dag får borgere med svære tryksår flere besøg om natten, når nattevagten ændrer borgerens liggestilling. Vendingerne tager tid, og nattesøvnen bliver afbrudt. Med et digitalt vendesystem kan borgerne derimod vendes automatisk og uden forstyrrelser.

I alt 40 mio. kr.

Endelig investeres der i en intelligent ble, som ældre eller borgere med handicaps, der har problemer med vandladningen, får på i 72 timer. Bleen har indbygget sensorer, som registrerer vandladningen. Efterfølgende kan personalet via en rapport se borgerens vandladningsmønster og vurdere, om der er tidspunkter, hvor det er relevant at forsøge med toiletbesøg, eller om der er tidspunkter, hvor borgeren kan få en mindre ble på.

Vejle Kommunes Velfærdsteknologiråd består af seks medlemmer fra Sundhedsudvalget, Seniorudvalget og Voksenudvalget. Rådet har frem til 2020 det overordnede ansvar for at prioritere de i alt 40 mio. kr. til ny velfærdsteknologi.

I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi i perioden 2012-2016, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Siden 2012 er der i alt afprøvet cirka 115 forskellige teknologier.

ka