Vejen hænger på regningen for fejlslagen ekspropriation
Landmand Martin Lund Madsen vandt i første omgang i Højesteret over Vejen Kommune. I modsætning til vejen var hans afspærring af den lovlig, indtil en ny ekspropriation overtrumfede den, der var dømt ugyldig.
Foto: Christer Holte, Ritzau Scanpix

Vejen hænger på regningen for fejlslagen ekspropriation

Banedanmark vil ikke tage del i sagsomkostningerne, efter at Højesteret dømte ekspropriation til vejstykke ulovlig.
19. AUG 2021 7.24

VEJEN: Vejen Kommune kommer til at hænge alene på en regning på over to mio. kr. til sagsomkostninger, da en ekspropriation gik galt og en vej blev anlagt ulovligt. Banedanmark var den instans, der foretog ekspropriationen i forbindelse med et broarbejde, men har afvist at være med til at betale omkostningerne.

Banedanmark skulle hæve en bro af hensyn til en kommende elektrificering af en jernbanestrækning, og Vejen Kommune ville gerne benytte lejligheden til dels at flytte broen lidt, dels at anlægge en vej til det nye sted hvor broen skulle ligge. Den lodsejer der skulle afgive jord til vejen, var ikke tilfreds og tog sagen hele vejen til Højesteret, der endte med at dømme ekspropriationen og dermed vejen ulovlig.

Lodsejeren, landmand Martin Lund Madsen, krævede, at kommunen skulle fjerne vejen igen, og han afspærrede den gennem mere end et år med sanddynger og halmballer. Diverse forhandlinger om en økonomisk løsning førte ikke til noget, og det endte med en ny ekspropriationssag, denne gang ført af Vejen Kommune og på et andet juridsik grundlag end den første.

Kommunen tog initiativet

Ifølge Højesteret var det netop det juridiske grundlag, der var problemet med den første ekspropriation. Banedanmark har ret til at ekspropriere for at kunne elektrificere jernbanestrækninger, herunder for at tilpasse anden nødvendig infrastruktur, men ikke "'en ubegrænset adgang til at ekspropriere med henblik på fx omlægning af vejnettet til brug for fremtidig byudvikling", hed det i højesteretsdommen.

Det var Vejen Kommune og ikke Banedanmark, der var initiativtager til en større omlægning, end juraen kunne bære, men kommunen har alligevel forsøgt at få Banedanmark til at påtage sig noget af det økonomiske ansvar i sagen, som "deres egen ulovlige ekspropriering i sin tid udløste", som kommunens udlægning lyder.

Vejen Kommune har dog ikke villet gå i retten for at få penge ud af Banedanmark.

- Vores vurdering er, at der er en vis sandsynlighed for, at en domstol vil dømme Banedanmark til at betale en del af omkostningerne.  Vi har dog ingen garanti for, at vi vil kunne løfte bevisbyrden tilstrækkeligt til at kunne vinde en sag ved retten, og omkostningerne taget i betragtning vælger vi at stoppe sagen her, siger Vejens borgmester, Egon Fræhr (V).