Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Veje ud af den kommunale klemme

ANMELDELSE Fremtidsforskers bud på seks scenarier, som kommunerne kan bruge som modeller i arbejdet med at beskrive en mulig fremtid
3. FEB 2012 6.00

Af Jørgen Bartholdy

Uffe Palludan:
'Velfærd i klemme'
Erhvervsskolernes Forlag
pris kr. 150,00
1. udgave, 2011
isbn 978-87-7082-221-3

og

Uffe Palludan:
'Veje ud af kommunernes økonomiske klemme'
Erhvervsskolernes Forlag
pris kr. 150,00
bestnr. 115059-1

 

Uffe Palludan er kendt af mange i kommunerne. Han er selvstændig konsulent og fremtidsforsker med en fortid i bl.a. AKF og Instituttet for Fremtidsforskning, og han er en ivrig deltager i debatten om udviklingen af det offentlige. I løbet af det seneste år har han skrevet to små, fremragende bøger om de udfordringer, kommunerne står overfor og om, hvad de kan gøre for at ruste sig til at møde dem.

Sidste år udkom hans 'Velfærd i klemme'. I den udpeger han en række betydelige udfordringer, som vores velfærdsmodel står overfor bl.a. fordi kommunerne ikke har gennemlevet den kreative destruktion, som konkurrencen har udsat den private sektor for, og som har været medvirkende til, at den i dag er bedre rustet til at møde fremtiden.

Kommunerne er derfor endt i en situation, hvor en krævende og meget bevidst klasse styrer efterspørgslen efter offentlige ydelser. Palludan ser en risiko for, at kommunerne kommer til at gentage den fejl, som detailhandlen lavede for år tilbage, hvor de mente, at service ville være fremtidens redning. Der er derfor et akut behov for at udvikle og implementere de offentlige opgaver, hvis der fremover skal være mulighed for at dække de behov, der er for uddannelse, børnepasning, ældreomsorg og lægehjælp. I værste konsekvens ser Palludan velfærdsstatens afvikling i en ikke fjern fremtid.

Nu følger Palludan op med en ny bog, der i forlængelse af dette peger på nogle løsningsmuligheder. 'Veje ud af kommunernes økonomiske klemme' serverer seks forskellige scenarier, som kommunerne kan bruge som modeller i deres arbejde med at beskrive en mulig fremtid.

Umiddelbart anvendelige
Han beskriver i kort, men sammenlignelig form hvordan kommunerne befinder sig i 2020, hvis de vælger at følge en af de seks udviklingsretninger, han beskriver, nemlig: fokuskommunen, den professionelle kommune, fællesskabskommunen, den globale kommune og den nye velfærdskommune. Palludan skitserer indledningsvis argumentationen fra 'Velfærd i klemme', men bruger i øvrigt størstedelen af bogen til at beskrive de forskellige scenarier og deres konsekvenser.

Samlet er de to bøger et velskrevet og væsentligt indlæg i debatten om velfærdssamfundets udvikling, men de er også praktiske og umiddelbart anvendelige. Ikke mindst i forbindelse med interne diskussioner og workshops i de enkelte kommuner.

Uffe Palludan beskriver også ganske kort i 'Veje ud af kommunernes økonomiske klemme' sit eget koncept 'Dynamisk visionsplanlægning' som kunne være et forslag til at styre en planlægningsproces, men bøgerne er så ligetil at gå til, at de kan læses umiddelbart af alle, der arbejder med at nytænke og udvikle den kommunale sektor, hvad enten de er valgte eller ansatte.


Biblioteks- og Borgerservicechef i Skanderborg, Jørgen Bartholdy