Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Silkeborgmotorvejen - her bliver de første sager om erstatning vurderet igen.
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix.

Støjdæmpende asfalt virker ikke godt nok:
Vejdirektoratet genoptager 48 sager blandt støjplagede

Beboere ved blandt andet Silkeborgmotorvejen får genvurderet deres erstatning for at bo nær trafiklarm.
17. APR 2020 9.00

Vejdirektoratet har udfordringer med effekten af det såkaldt Støj Reducerende Slidlag (SRS), som siden 2009 er blevet brugt på asfalten på en række statsvejsstrækninger for at dæmpe larm fra trafik. 

På den baggrund skal en række ekspropriationssager gåes efter, fremgår det af et notat fra direktoratet. 

Ved de tidligere støjberegninger har Vejdirektoratet gået ud fra, at SRS har en støjdæmpende effekt pa? 2,4 dB i gennemsnit over 12 år, belægningens forventede levetid. Nu viser det sig imidlertid, at belægningen hurtigere taber den støjdæmpende effekt, så belægningen reelt kun har en støjdæmpende effekt på 1,3 dB i gennemsnit i de 12 år.

Vejdirektoratet vurderer, at den øgede støj kan have haft betydning for, hvor store tilskud til facadeisolering, de støjplagede beboere har fået.

Analysen af erstatningssagerne og tilskudssagerne udføres først for sager i forbindelse med Silkeborgmotorvejen, efterfølgende kan resultaterne af analysen og de deraf følgende konsekvenser tages op på andre strækninger, hvor der har været anvendt SRS. Det kan f.eks. være i forbindelse med udvidelsesprojekterne ved Vejle og Køge Bugt.

Ekspropriationskommissionen har besluttet at genoptage sagerne og har i første omgang anmodet om at 48 sager genberegnes. Kommissionen vil så vurdere, om de nye beregninger skal have konsekvenser for de enkelte sager eller om det vurderes, at det er indenfor usikkerheden i den samlede vurdering.