Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Varde må alligevel gerne give politikere personalegoder

Statsforvaltningen Syddanmark omgør afgørelse efter at have fået flere oplysninger fra Varde
29. MAR 2011 11.22

VARDE: Statsforvaltningen har tidligere udtalt, at Varde Kommune ikke varetog en kommunal interesse ved at give de kommunale politikere tilbud om personalegoder, og at det var i strid med vederlagsreglerne.

I den forbindelse udbad Statsforvaltningen svar på, hvad Varde nu agtede at foretage sig. Det fik Varde til at komme med en nærmere forklaring på, hvad det var for en ordning, kommunen ville anvende. Og det har nu fået sagen til at fremstå i et andet lys.

I hvert fald har Statsforvaltningen nu ændret opfattelse, og finder ikke længere, at Varde gør noget forkert. Kommunen må godt tilbyde personalegoder til kommunalbestyrelsesmedlemmer i form af en aftale om nedgang i kontantløn ('fleksibel lønpakke').

Det hedder i et sags-resumé fra Statsforvaltningen:

'Som Statsforvaltningen Syddanmark forstår den beskrevne konstruktion, disponerer kommunalbestyrelsesmedlemmet selv over sit vederlag, og derfor er statsforvaltningen mest tilbøjelig til at mene, at vederlagsreglerne ikke er til hinder for anvendelsen af den pågældende model.

Statsforvaltningen Syddanmark udtaler endvidere, at det også er statsforvaltningens umiddelbare opfattelse, at støtte i form af at stille goder til rådighed på den af kommunen beskrevne måde ikke vil være i strid med lovgivningen.

Konklusionen er, at personalegoder lovligt kan tilbydes kommunalpolitikere, hvis de har til formål at varetage en kommunal interesse - dvs. ydes i nær sammenhæng med aktiviteterne som kommunalbestyrelsesmedlem (styrelseslovens § 16, stk. 11). Når kommunalbestyrelsesmedlemmet selv disponerer over vederlaget, dvs. indgår aftalen om nedgang i kontantløn, vil det heller ikke være i strid med vederlagsreglerne.'

mou