DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Vandstanden stiger men Gudenå-helhedsplan kræver tålmodighed
Gjern Å ved Sminge umiddelbart før dens udløb i Gudenå. Vejen er afspæret på grund af de store mængder vand på kørebanen i oktober 2019.
Foto: Morten Rasmussen, Ritzau Scanpix

Vandstanden stiger men Gudenå-helhedsplan kræver tålmodighed

En EU-støttet helhedsplan vil tidligst være klar i 2022, lød oplægget, men de syv borgmestre fremskynder planen, så den i stedet skal være færdig i 2021.
11. FEB 2020 9.58

SILKEBORG: Rekordstore mængder af regn, oversvømmelser på marker og i haver, og bebyggelser tæt på vandløbet, der regelmæssigt trues af indtrængende vand. Det er realiteterne langs landets største vandløb, Gudenå, der faktisk har status af flod. Og nu kommer der mere og mere form på et samarbejde mellem de syv kommuner langs det vandrige åløb. De syv Gudenå-borgmestre har nu nikket ja til, at der arbejdes videre.

Ifølge oplægget er vandføringen i åløbet steget mærkbart - mere end ti pct. siden 1920'erne. En helhedsplan skal give hele det forkromede overblik og pege på løsninger, men midt i de akutte bekymringer og forventninger om øget grødeskæring, bedre varslinger og bedre regulering af private opstemninger er der i oplægget til helhedsplan en tone, der appellerer til tålmodighed.

Den endelige helhedsplan skulle efter oplægget tidligst være færdig i 2022. Og en erfaringsopsamling fra Miljøstyrelsen fra 2019 viser, at det er vigtigt med tålmodighed, når det gælder helhedsplaner for vandløb. Planen skal have tid til at modnes, og interessenterne skal opnå ejerskab til planen, som det udtrykkes.

Der vil dog ikke være noget til hinder for, at indsatser, som bidrager til helhedsplanen, kan sættes i gang før den endelige plan, lyder det.

De syv borgmestre har anerkendt oplægget til helhedsplan - dog med den væsentlige tilføjelse, at den skal være færdig i 2021 i stede for 2022.

Et EU-støttet projekt 'Coast to Coast Climate Challenge' - C2C CC - står bag helhedsplanen, som alle byrådene i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers er involveret i. Kommunerne er også med til at finansiere projektet - Hedensted mindst, Silkeborg mest.

Med et samlet budget på 90 mio. kr. skal der regnes på otte scenarier:

  1. Søparkering
  2. Grødeskæring
  3. Uddybning af Gudenå
  4. Høj klimafaktor (worst case scenario)
  5. Vandparkering i Gudenådalen
  6. Parallelløb
  7. Aflejringer i nedre Gudenå ved Randers
  8. Forsinket afstrømning fra byer

Planen skal også analysere på virkemidler som omlægning af jorde, opkøb af ejendomme, hævning af træksti, anlæg af diger eventuelt med pumpning, samtænkt drift af opstemningsanlæg, samt omløbsstryg ved Tange Sø.

Helhedsplanen skal i det hele taget også bidrage til koordinering på tværs af kommunegrænser. Og projektet skal udgøre en samlet plan for hele åens strækning for at kunne overvåge og forudsige udviklingen i vandstand samt forebygge og afhjælpe eller acceptere følgerne af fremtidige oversvømmelser.

Den eksisterende Gudenåkomite, som består af byrådsmedlemmer, har fungeret i en årrække, og nu lægges der op til at forstærke komiteen som tværfagligt tværkommunalt politisk forum, der kan anbefale løsninger.

Samtidig kan det komme på tale at lave en ekstern følgegruppe med centrale interessenter. Projektet forankres i Silkeborg Kommune med en projektleder.