Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Væk med pligt til genvurdering

Regeringen vil afskaffe reglen om, at en kommune skal genvurdere en klage over et afslag, den selv har givet
24. MAJ 2011 10.47

Regeringens 65 initiativer, der skal lette borgerens møde med det offentlige, indeholder bl.a. en forenkling, når det gælder unødigt tidsforbrug på klager.

Af 'Væk med bøvlet' fremgår det, at genvuderingsreglen må afskaffes:

'Når en borger i dag klager til kommunen over en afgørelse, som kommunen har truffet, skal kommunen ifølge loven genvurdere afgørelsen, inden den kan videresendes til det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet, som er klageinstanserne.

Det kan fx være en afgørelse om tildeling af støttepædagog til et barn i dagtilbud. Kommunen har efter de nuværende regler fire uger til at genvurdere sin afgørelse.

I langt de fleste tilfælde finder kommunen imidlertid ikke anledning til at ændre sin oprindelige beslutning. I disse sager er sagsbehandlingstiden således blot blevet forlænget med op til fire uger.

Regeringen vil afskaffe genvurderingsreglen, som fastsætter, at en kommune skal genvurdere en klage over et afslag, som den selv har givet. Hermed kan en klage sendes direkte til det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet'.

 

ka