Uskønt forløb med skjult notat i habilitetssag i Silkeborg
Foto: Fra tv-optagelsen af byrådsmødet.

'Uskønt forløb' med skjult notat i habilitetssag i Silkeborg

Byrådet har vedtaget sit allernyeste svar til Ankestyrelsen. Svaret blev omformuleret lidt for at sikre et stemmetal på 30-1.
17. DEC 2019 14.43

SILKEBORG: 'En følsom sag, der har berørt os alle', lød det fra økonomiudvalgsmedlem Søren Kristensen (S), da han på byrådsmødet mandag kommenterede kommunens forslag til svar til Ankestyrelsen i en aktuel habilitetssag.

Byrådsmedlem Jarl Gorridsen (V) har klaget til styrelsen over at være blevet erklæret inhabil i en lokalplansag, der involverer hans forretningsforbindelse og - på et eller andet niveau - ven, entrepenør René Birch, der har gang i en del byggeprojekter i byen.

Hele byrådet på nær Gorridsen selv nikkede mandag ja - med stemmerne 30-1 - til den nyeste juridiske formulering, som Ankestyrelsen nu skal tygge på.

Men forud er gået et med Søren Kristensens ord 'uskønt forløb', der blandt andet har rummet et juridisk notat med overstregninger, som byrådsmedlemmerne måtte søge om særlig sagsindsigt i for at kende til.

Det gjorde byrådsmedlem Peter Sig Kristensen (EL), der efterfølgende undrede sig over uoverensstemmelser mellem det første notat og et andet, der viste sig at være omformuleret, da det skulle åbnes for alle. Forskellen gik blandt andet på, hvor sikkert man skulle udtrykke sig om Gorridsens inhabilitet.

Hans partifælle Lene Fruelund kritiserede på byrådsmødet, at der var hemmeligheder i det første dokument og vurderede, at 'mange skriverier i aviserne' om fortolkninger, fejlfortolkninger og misforståelser kunne være undgået, hvis der havde været fuld åbenhed fra begyndelsen.

Midtjyllands Avis har dækket sagen tæt - og Ekstra Bladet har blandt andet bragt en overskrift 'Muligt notatfusk i betændt sag om politikeres venskab med gavmild byggematador'. Her fremgik det også, hvordan politikerens valgplakater i den seneste valgkamp kunne ses på Birchs ejendomme og køretøjer.

'Trådt ved siden af'
Borgmester Steen Vindum (V), hvis egen habilitet i de samme sager også har været oppe at vende, holdt sig tilbage under diskussionen og kunne tidligere på mødet meddele, at René Birch har trukket en af de aktuelle lokalplansager helt tilbage, så punktet udgik af dagsordenen.

På spørgsmålet om, hvorfor der i første omgang havde været overstregninger i notatet, henviste borgmesteren til juristernes vurdering af blandt andet forretningshemmeligheder. 

Søren Kristensen påtog sig derimod en del af ansvaret for det 'uskønne forløb' omkring de to notater og brugte udtrykket 'at have trådt et skridt ved siden af':

- Det falder tilbage på os politikere og måske også administrationen, og det kommer til at kræve en indsats for at genvinde borgernes tillid. Vi skal minde hinanden om, at vi er lægfolk, som skal gøre det bedste, vi kan.

Ingen tvivl i S-gruppen
Han fremhævede, at der i det seneste udkast til svar til styrelsen nu er udeladt en passus om, at 'der består et vist venskab' mellem politikeren og entrepenøren.

Byrådet skruer dermed lidt ned for en konklusion om, hvor stærkt venskabet mellem de to vurderes at være - læs Silkeborgs habilitetssager: Forskel på venskab og hengivenhed. Det har ifølge Kristensen været vigtigt for at kunne samle alle 30 udenom Gorridsen selv.

Samtidig understregede Søren Kristensen, at der i S-gruppen ingen tvivl er om inhabilitet, ud fra at 'Birch Ejendomme er en betydelig kunde' hos Jarl Gorridsens firma. 

Morten Høgh (V), der altså stemte sammen med resten af byrådet, gav Gorridsen en vis støtte ved at fremhæve, at det trods alt kun ville være tale om en marginal økonomisk interesse, Jarl Gorridsen kan have i de aktuelle lokalplansager. Høgh glædede sig til Ankestyrelsens afgørelse.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt