Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Usædvanligt samarbejde om upolitisk politisk debatcafé

Jan Bjergskov Larsen fra SF og Lars Lindskov fra Konservative tager nu initiativ til upolitisk politisk debatcafé i Roskilde
10. AUG 2011 21.38

ROSKILDE: Det er mildt sagt bredt samarbejde henover midten i Roskilde Byråd, når formanden og næst-formanden for Borgerdialogudvalget nu går sammen om at etablere en platform for politisk dialog.

Jan Bjergskov Larsen og Lars Lindskov starter nu en mobil politisk debatcafé, hvor alle borgere er velkomne, og hvor debatten tager udgangspunkt i sagen og ikke om, hvilken politiker og hvilket parti, der kommer med en idé.

De ønsker med deres debatcafé at nedbryde fordomme og især at få folk, der ikke normalt er engageret i politik, til at komme frem og under helt uformelle former at snakke om hverdagsemner, der optager dem og drøfte mulighederne for at realisere idéer og visioner.

- Socialister går altid ind for en stor offentlig sektor og er ikke interesseret i erhvervslivet. Og de borgerlige er ligeglade med naturen og de socialt udsatte. Jo, fordommene om hvem der skal have patent på forskellige politiske holdninger, og hvem der nok står for hvad, trives både i det politiske miljø og i befolkningen, siger Lars Lindskov og Jan Bjergskov Larsen, der som aktive i byrådets Borgerdialogudvalg ønsker selv at spille ind med et værktøj til at nedbryde og nuancere fordomme og opbygge relationer på tværs af klassiske meningsbarrierer.

Skyttegrave
De to byrådspolitikere er trætte af skyttegravsdebat og vil med deres initiativ prøve at gå foran ved at etablere et uformelt debatmiljø, der kan forhåbentlig stimulere en demokratiproces, hvor de klassiske partiudmeldinger udskiftes med fordomsfrie diskussioner om aktuelle emner.

- Vi fornægter bestemt ikke vores politiske ståsted og vores partipolitiske ophav. Men hvis demokratiet skal styrkes, så handler det altså også om, at man i god ro og orden kan diskutere, hvad der er bedst for Roskilde kommunes borgere. Vi har forskellige værdipolitiske prioriteringer, men vi kan måske komme frem til helt nye måder at løse nye typer opgaver på.

- Vi har et stort, fælles ønske om øget demokratisk deltagelse og øget borgerdialog. Personligt svinger vi godt sammen og vi har længe talt om, at debatten kører i ring i det politiske miljø. I byrådssammenhæng har vi tit krydset klinger og tonen har flere gange været hård. Det vil vi gerne lave om på, og med dette initiativ prøve at forpligte os selv til ikke at kikke bagud og til ikke at klandre regeringen eller kommunens budgetflertal for dette eller hint. Vi ønsker med vores udspil også at få inspiration fra borgerne til, hvordan vi kan løse fremtidens udfordringer, siger Lars Lindskov og Jan Bjergskov Larsen.

Ud af boksen
Det er meningen, at debatcaféen mødes nogle gange om året, og mødestedet er som udgangspunkt i de to byrådspolitikeres hjem. Men de ønsker at tænke ud af boksen, så de har ikke nogen fast skabelon for møderne.

- Det er vel nærmest en Open Source-tankegang, så vi ved ikke, hvad det udvikler sig til og hvad der kommer ud af det, men det er faktisk også en af grundtankerne bag. For det må ikke ligne den klassiske organisationsstruktur, vi kender fra vælgerforeningerne i det politiske miljø.

cgt

FOTO: Byrådsmedlemmerne Lars Lindskov (K) og Jan Bjergskov Larsen (SF) foran Bakkefaldets fælleshus i Trekroner i Roskilde, hvor det andet af de første to politiske debatcafemøder holdes.