Ny ungeundersøgelse:
Unge i Tønder oplever grænseoverskridende adfærd

KORT NYT29. MAJ 2022 9.30

TEMA: #MeToo

TØNDER: Hver femte pige i 9.klasse i Tønder Kommune svarer i en ny undersøgelse "Ungelivet i Tønder Kommune", at hun har været udsat for "ubehagelig seksuel berøing", skriver JydskeVestkysten. Undersøgelsen, der sætter tal på unges trivsel og tendenser, er lavet af SSP og Tønder Ungdomsskole blandt eleverne fra 7. til og med 9.klasse. For pigerne i 7. og 8. klasse er tallene for "ubehagelig seksuel berøring" på henholdsvis 12 og otte pct. 

- Jeg tænker, at det åbenbart er en tendens i samfundet, at nogen overskrider andres grænser, så de får det dårligt. Det er krænkende adfærd, siger formanden for børn- og skoleudvalget Kim Printz Ringbæk (S).

Også drengene er i mindre omfang udsat for samme type berøringer, og når det gælder "uønskede seksuelle invitationer", har hele 19 procent af drengene i 9. klasse oplevet dem, mens tallene for 8. og 7. klasse er på henholdsvis 12 og 8 pct. Pigerne har noget tilsvarende oplevelser. Undersøgelsen i Tønder Kommune viser også, at næsten hver femte elev i 9. klasse er blevet tilbudt hash, at kun knap halvdelen af dem får de otte timers anbefalede nattesøvn, og at mellem en femtedel og en fjerdedel af hele udskolingen har oplevet mobning. Hvad angår alkohol, så er det kun 39 pct. at 8. klasseseleverne, der ikke drikker eller har smagt det, mens tallet for 7.klasserne er på 81 pct.

cwa