Undervandsdroner testes til at overvåge vandmiljø

KORT NYT9. SEP 2021 6.05

I løbet af sommeren har Miljøstyrelsen og DCE testet en ny undervandsdrone, der kan overvåge vandmiljøet i de danske søer. Den kan både lave optagelser og indsamle vandplanter ved hjælp af en gribearm, oplyser styrelsen.

Med dronen kan man spare den dykker, der normalt bliver sendt i vandet for at tage prøver. Der er dog stadig lidt udfordringer med at navigere med den såkaldte ROV (Remotely Operated Vehicle), hvis vandet er uklart.

En anden type ROV testes i havmiljøet, hvor især tilstanden af ålegræs overvåges. En samlet evaluering skal nu afgøre, om dronerne skal indføres som en fast del af overvågningen af vandmiljøet.

ak