Ulovligt: Spildevand havner i sø

KORT NYT15. MAJ 2021 11.04

HVIDOVRE / RØDOVRE / BRØNDBY: Af den undersøgelse, der er blevet udarbejdet om vandkvaliteten af Rebæk Sø, fremgår det, at der tilsyneladende ulovligt ledes spildevand til Rebæk Sø, oplyser Hvidovre Avis. Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem Hofor og kommunerne Hvidovre, Rødovre og Brøndby.

Der er i Hvidovre en eller to bygninger, der har ulovlig tilkobling af spildevand til ledningsnettet for regnvand til Rebæk Sø. Og derudover er der i Rødovre Kommune begrundet mistanke om, at der fra det nye, store boligområde Irmabyen også er ulovlige fejltilslutninger af spildevand til de regnvandsledninger, der leder vand til Rebæk Sø, fremgår det af notatet.

Nogen må have taget fejl af tilslutning til regnvandskloak og spildevandskloak og har koblet sig forkert på Hofors ledninger, oplyser kommunen og Hofor.

ka