Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Uenighed om hvad en handleplan er

Det Sociale Nævn ønsker handleplaner i otte revisitations-sager i Viborg, der ellers havde lavet handleplaner
KORT NYT23. AUG 2011 10.36

VIBORG: Hvad en handleplan egentlig skal være, er ved at blive opklaret i det midtjyske.

Otte sager om borgere, der er revisiteret til ydelser inden for området Handicap, Psykiatri og Udsatte, udløste alle klager, og Det sociale Nævn har givet klagerne medhold. Nævnet argumenterer med, at der mangler en handleplan, hvilket er en så væsentlig sagsbehandlingsfejl, at afgørelsen er ugyldig.

- Jeg vil derfor tage initiativ til, at vi tager en drøftelse af de mangelfulde handleplaner, så vi får sat fokus på et vigtigt område, udtaler socialudvalgsformand Mette Nielsen (S) ifølge Viborg Stifts Folkeblad.

Efter Viborg Kommunes opfattelse er der en handleplan til stede i alle sager. Viborg Kommune vil derfor på baggrund af de konkrete afgørelser hurtigt tage kontakt til Det sociale Nævn for at sikre, at der fremadrettet er en fælles forståelse af kravene til form og indhold i en handleplan.

ka