Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Udligningsaftale skåner socialdemokratiske borgmestre

Regeringens aftale med Enhedslisten om en ny udligningsmodel tager særligt hensyn til en række store socialdemokratiske kommuner
16. MAJ 2012 15.43

Af Kim Rosenkilde Nielsen, Sofie Flensburg og Thea Storm Pedersen
[email protected], [email protected], [email protected]

Den endelige politiske aftale om en ændret udligningsordning adskiller sig kun marginalt fra regeringens oprindelige udspil. Men marginalerne er vel og mærket særligt målrettet flere store socialdemokratisk ledede kommuner.

Eksempelvis kan Svendborg nu se frem til at modtage omkring 20 millioner kroner mere om året over udligningen. Det er 15 millioner kroner mere end i regeringens oprindelige udspil.

- Jeg rigtig glad for, at der er lavet et forlig, og jeg synes, at resultatet understreger, at der var brug for at rykke rundt på nogle parametre i forhold til det første udspil. Og isoleret set er jeg da glad at det er gået Svendborg kommunes vej, siger Svendborgs borgmester Curt Sørensen (S).

Horsens Kommune stod i regeringens oprindelige udspil til at miste 71 millioner kroner, men skal nu 'kun' af med 45 millioner kroner. Det er imidlertid ikke nok til at stille kommunens nye borgmester, Peter Sørensen, tilfreds.

- Det er klart, at det er en forbedring end det oprindelige. Men vi har ikke de 45 millioner kroner, så det kommer til at gå ud over servicen til vores borgere, siger Peter Sørensen.

Årsagen til, at netop Horsens og Svendborg Kommune kommer ud med et betydeligt andet resultat end ved regeringens oprindelige udspil, er, at man har lavet en justering af, hvordan kriteriet om ældre udlejningsejendomme skal vægte.
Det gavner også Nyborg, hvor borgmester Erik Christensen (S) nu kan se frem til at modtage knap fire millioner mere om året, end med regeringens oprindelige udspil.

Udover den mindre justering af selve udligningsmodellen, så indebærer aftalen med Enhedslisten også oprettelsen af en ny særpulje, der skal løfte sociale problemer i storbyerne.

Storbyer får plaster på såret
Det kan ses som et plaster på såret for særligt København og også Aarhus Kommune, som kommer til at afgive betydelige beløb med den nye udligningsordning.
Puljen finansieres af den velkendte særpulje for særligt vanskeligt stillede kommuner og hovedstadens interne særpulje, som begge reduceres. Herudover vil der også komme midler fra bloktilskuddet.

Enhedslisten har efter eget udsagn bidraget til at få omfordelt 24 millioner kroner fra nogle af hovedstadens mest velstående kommuner til den nye pulje og internt mellem hovedstads-områdets kommuner.
Det sker ved at ændre beregningen af den enkelte kommunes tilskud til hovedstadens særpulje fra at være baseret på befolkningsgrundlag til at blive baseret på beskatningsgrundlag. Det rammer særligt Hørsholm, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Frederiksberg.

Københavns overborgmester Frank Jensen ærgrer sig over, at der fortsat tages mindst 245 millioner kroner fra København med den nye udligningsmodel. Han er til gengæld glad for den nye sociale tilskudspulje på 400 millioner kroner.
- Der forventer jeg, at København vil få et stort tilskud. Københavns andel af landets fattige er mere end dobbelt så stor som landsgennemsnittet, siger Frank Jensen