Udlicitering fører til lavere løn
Undersøgelsen har fokuseret på rengøringsmedarbejdere, der efter udlicitering går fra offentlig til privat ansættelse.
Foto: Johan Gadegaard, Jysk Fynske Medier, Ritzau Scanpix

Forskning:
Udlicitering fører til lavere løn

Udlicitering fører til højere forbrug af offentlige overførselsydelser og lavere løn, fremgår det af en videnskabelig artikel, som belyser konsekvenserne for rengøringsmedarbejderne, der går over til at være ansat hos en privat leverandør.

Danmark og mange af vores nabolande udliciterer i stigende grad offentlige serviceydelser til private leverandører. Den udlicitering kan have økonomiske konsekvenser for medarbejderne, der går fra offentlig til privat ansættelse i forbindelse med udliciteringen.

Ifølge en nyudgivet videnskabelig artikel kaldet "Competition, ownership, and the impact of government outsourcing on employees" oplever medarbejderne nemlig et fald i indkomst og et stigende forbrug af offentlige overførselsydelser i årene efter udliciteringen. Det skriver Vive - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - i en opsummering af forskningsprojektet.

Undersøgelsen er lavet ud fra 1.478 medarbejdere, der er skiftet fra offentlig til privat ansættelse i forbindelse med udliciteringer hovedsageligt på rengøringsområdet. Derfor kan undersøgelsen ikke med sikkerhed generaliseres til alle brancher.

De 1.478 medarbejderes indkomster og jobsituation er blevet sammenlignet med en kontrolgruppe, der er matchet på jobfunktion, alder, køn og tidligere arbejdserfaring. 

Analysen baserer sig på registerdata om de enkelte individers indkomst, forbrug af offentlige overførsler og forbrug af sygesikringsydelser fra tre år før til tre år efter udliciteringen. 

Data viser en klar forskel i erhvervsindtægt mellem grupperne. Det første år efter udliciteringen falder indkomsten for de medarbejdere, der er overgået til ansættelse i privat regi, ca. 30.000 kr. mere end indkomsten blandt medarbejderne i kontrolgruppen (sammenlignet med situationen året før udliciteringen). I år to efter udliciteringen er den relative nedgang i erhvervsindkomst på omkring 40.000 kr. og falder så igen til ca. 29.000 kr. det tredje år.

Modtager mere offentlig forsørgelse

Hvad faldene i indkomsten skyldes, kan analysen ikke redegøre for. Det kan både være, at medarbejderne, der er gået over i det private, i højere grad er arbejdsløse, at de arbejder færre timer om ugen, og/eller at deres timeløn er lavere end medarbejderne i kontrolgruppen.

Sandsynligvis er det dog den første årsag. Således modtager medarbejderne, der har oplevet af overgå fra arbejde for det offentlige til private i forbindelse med en udlicitering, flere offentlige ydelser i de år, som undersøgelsen kigger på.

Medarbejderne oplever således i det første år efter udliciteringen en stigning i offentlige indkomstoverførsler på ca. 21.000 kr. sammenlignet med kontrolgruppen. Tre år efter udliciteringen er den tilsvarende forskel ca. 17.000 kr.

Lægger man indtægten fra offentlige ydelser sammen med erhvervsindtægten mindskes den reelle nedgang i årsindkomsten for medarbejderne til 8.500 kr. i det første år efter udliciteringen og ca. 19.000 kr. og 12.000 i henholdsvis det andet og tredje år efter udliciteringen sammenlignet med kontrolgruppen. 

Forskningsprojektet, der ligger til grund for den videnskabelige artikel "Competition, ownership, and the impact of government outsourcing on employees", er støttet af De Kommunale Chefforeninger, FTF, 3F, Landsorganisationen i Danmark (LO), Fag og Arbejde (FOA), Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening, Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (BUPL), Socialpædagogerne, Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Uddannelsesforbundets Forsknings-, Udviklings-, Studie- og Rejsefond, Christian Sørensens Mindefond og Roskilde Universitet.

amp