Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Trøjborg: Tiden er ikke til eksperimenter

FV 11 Formand for KL, Jan Trøjborg (S), advarer ny regering mod at eksperimentere med opgavefordelinger. Han håber, at folkeskolen og det nære sundhedsvæsen nu kommer øverst på dagsordenen

Af Sine Riis Lund og Kim Rosenkilde Nielsen
[email protected], [email protected]

Hvad forventer du en ny regering kommer til at betyde for kommunerne?
Jeg hilser regeringen velkommen. Vi i KL forventer et meget tæt samarbejde et partnerskab om den økonomiske genopretning og udvikling af velfærdsydelser og først og fremmest at få væksten tilbage i Danmark.

Bliver det nemmere for KL og dig at forhandle med en rød regering?
Jeg tror, det er en vanskelig opgave, vi står over for. Men vi har stor villighed til at tage medansvar i KL. Og jeg forventer, at regeringen lægger op til et større rum for kommunerne, til gengæld for at vi er med til at dokumentere kvalitet og effektivitet i løsningen af velfærdsopgaverne.

Hvad ser du som de største udfordringer, kommunerne kommer til at stå med over for regeringen?
Først og fremmest skal vi medvirke til at få vækst i Danmark. Og så bliver det jo at få en bedre løsning på nogle af de store velfærdsområder. Her især to ting, som trænger sig på. Den ene er det nære sundhedsvæsen, som der i høj grad er behov for, når man nu har gennemført den her meget stærke centralisering af sundhedsvæsenet.

Dernæst er det jo at få indfriet vores forventninger til folkeskolen, således at vi har den skole, forældrene foretrækker og som leverer den kvalitet til det ambitionsniveau, der er tilstrækkeligt til, at alle kan bruge den.

Vi har længe arbejdet for reformer og partnerskaber for folkeskolen, og det håber jeg meget bliver en hoveddagsorden sammen med det nære sundhedsvæsen.

Nu ser det ikke ud til, at regionerne nedlægges. Socialdemokraterne er faktisk kommet med udmeldinger om, at der kan være opgaver på miljø- og arbejdsmarkedsområdet, som ikke med sikkerhed skal blive i kommunerne. Hvad forventer du?
Jeg tvivler meget på, at der bliver opgaveændringer. Det vil være farligt for økonomien. Så det tror jeg ikke på. Det handler jo ikke om, hvor opgaverne ligger, men om hvordan de varetages. Jeg tror ikke, at der er nogen, der tør eksperimentere med hverken kvalitet eller økonomi.

Fagbevægelserne vil gerne have større indflydelse på beskæftigelsesindsatsen. Kan det få betydning for jobcentrene?
Vores ønske er et samfundsmæssigt hensyn om, at hovedvægten bliver lagt på at få de ledige i arbejde og mindre bureaukrati, så det bliver spændende at se, hvordan det skal skrues sammen.