Trods viden om vold mod børn: Voksne undlader at underrette

Mange udsatte børn får ikke den hjælp, de har brug for, viser rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden.

For sjette år i træk udgiver Børns Vilkår og TrygFonden statusrapporten "Svigt af Børn i Danmark", der kortlægger omfanget og udviklingen af svigt af børn i Danmark. Årets rapport viser blandt andet, at mange voksne ikke har underrettet kommunen, på trods af at de har haft kendskab til vold mod børn.
 
En stor gruppe børn og unge i Danmark udsættes jævnligt for svigt, som går ud over deres trivsel og udvikling - og langt fra alle får den rette hjælp i tide.

Det fremgår af årets 'Svigt af børn i Danmark' rapport, som udgives af Børns Vilkår og TrygFonden. Rapporten belyser 15 forskellige former for svigt af børn i Danmark og samler den nyeste viden og forskning på børne- og ungeområdet.

Årets rapport bringer bl.a. en ny måling, som viser, at kun 45 pct. af de adspurgte danskere, som i deres voksne liv har haft kendskab til, at et barn var udsat for fysisk vold i hjemmet, svarer, at de tidligere har underrettet kommunen. Samme måling viser, at kun 69 pct. svarer ja til, at de overhovedet kender underretningspligten.

- Når en voksen ikke ved, de skal - eller ikke vil - underrette, er der et stort hul i samfundets sikkerhedsnet for udsatte børn. Der er behov for at sprede budskabet om, hvorfor og hvornår det er nødvendigt at underrette, og hvordan man gør. Alle skal vide, at en underretning er et udtryk for omsorg, hvor man beder kommunen om at undersøge, om et barn er ok eller har brug for hjælp, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

ka