Transkvinde får medhold i klage over hospital

Hun klagede til Ligebehandlingsnævnet over afslag på operation, der kunne gøre hendes stemme lysere.
16. MAJ 2022 11.20

HOVEDSTADEN: En kvinde, der er født som mand, har fået medhold i Ligebehandlingsnævnet i en klage over et dansk hospital. Hospitalet er anonymt, men detaljer i sagen viser, at der er tale om Rigshospitalet.

Kvinden klagede over, at hun fik afslag på at få foretaget en stemmeoperation, som hun håbede ville give hende en lysere stemme. Hun fremhæver, at hun er en kvinde, at hun har en kvindekrop, men at hun har en mandestemme, og at hendes gener ved den dybe stemme er lige så store, som de ville være for en ciskvinde.

Inden hun fik afslag, havde hun i flere år været i hormonbehandling, og hun havde fået foretaget en kønsskifteoperation og adamsæblereduktion i Thailand. Ifølge et journalnotat fra januar 2019 havde hun afsluttet stemmeundervisning på en hospitalsafdeling, hvor det blev konkluderet, at hun "ikke er i stand til at træne stemmen lysere og må få kirurgisk hjælp til dette". Stemmen blev beskrevet som "uden hæshed, meget dyb".

Måneden efter fik hun imidlertid afslag på en operation. I journalnotatet konstateres: "Vi har desværre ingen mulighed for at tilbyde feminiserende stemmekirugi. Accepter. Afsluttes."

"En rigtig kvinde"

Klageren oplyser selv, at hun i telefonen fik at vide af den ledende overlæge, at hun ikke kunne få operationen, fordi hun "jo ikke er en rigtig kvinde".

I et svar til kritikken afviser hospitalet, at overlægen skulle have brugt de ord.

”Jeg kan ikke genkende den beskrivelse. Jeg ville aldrig bruge termen ”rigtig kvinde”. Jeg har sandsynligvis informeret om, at man (på daværende tidspunkt) ikke udførte den type operationer i Danmark på transkvinder," hedder det i svaret, som fortsætter:

"Forespurgt, om der da slet ikke udføres operationer på stemmebånd, kan jeg have svaret, at jo, det gør der på cis-kvinder. Her mener jeg, at der er tale om hel anden type kirurgi (uden at jeg har et nærmere kendskab til ØNH kirurgi) og en anden patientgruppe. Jeg har ingen personlig holdning til, om man som trans eller cis kvinde kan få kirurgi på stemmebånd."

Ifølge hospitalet fik "patienten afvist henvisning til vurdering af eventuel stemmebåndskirurgi i Odense, idet man på daværende tidspunkt ikke fandt, at mulighederne for at opnå en kvindelig stemme ved hjælp af stemmetræning var udtømte".

Klageren kunne også fremlægge et brev fra en overlæge i Region Nordjylland, som i oktober 2020 erklærede sig enige i, at hun kunne henvises til kirurgisk vurdering af "feminiserende stemmebåndsoperation", og at man derfor havde henvist hende til en forsamtale i Odense.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at klageren har "påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at det faktum, at klager er født som mand, indgik ved beslutningen om at meddele klager afslag på at få en stemmebåndsoperation". Nævnet vurderer videre, at hospitalet ikke har løftet bevisbyrden for, at der ikke var tale om forskelsbehandling. Derfor får kvinden medhold.

 Kvinden får en godtgørelse på 5.000 kr.

ak