Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tønder vil samle administrationen

BUDGET 2012 I går faldt næste års budget for Tønder endeligt på plads. Kommunens ni adresser skal blive til en eller to
14. OKT 2011 12.55

Hele Kommunalbestyrelsen står bag aftale om Tønder Kommunes budget for 2012. Det faldt på palds i går efter to dages budgetseminar.

Borgmester Laurids Rudebeck her meget tilfreds med, at det er lykkedes at opnå fuld enighed.

- Med budgetaftalen lever vi op til de økonomiske forudsætninger, og vi sikrer, at Tønder Kommune bidrager til at overholde kommunernes økonomiaftale med regeringen, fastslår borgmesteren.

Det indgår i budgetaftalen, at der skal ske en udvikling af fritidsområdet i Tønder by. Derfor er der enighed om at afsætte 5,7 mio. kr. i 2012 til opgradering af Tønderhallerne og yderligere 6 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Der er endvidere afsat 1,5 mio. kr. til den fortsatte drift af nedlagte skolebygninger, der fremover skal anvendes til andre lokale formål. Samtidig er der afsat en anlægspulje på 2 mio. kr. til området.

På administrationsområdet er der gennemført en benchmark-analyse, som peger på forskellige sparemuligheder. På den baggrund er det aftalt, at der inden udgangen af 2011 skal være gennemført en undersøgelse af muligheder og fordele ved at samle kommunens administration på én eller to lokationer. I dag er administrationen spredt ud over hele kommunen på ni forskellige adresser.

krn