Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Teknisk veteran på pension

Direktør for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus, Carl Nielsen, stopper nok i eftersommeren
KORT NYT17. MAJ 2011 13.33

Af Knud Abildtrup

AARHUS: Aarhus Kommune søger en efterfølger til direktør Carl Nielsen, der selv regner med, at tidspunktet for hans fratræden vil ske, når en ny direktør tiltræder - formentlig i eftersommeren 2011.

Carl Nielsen, der har været øverste chef for teknik og miljø i den jyske hovedstad siden 1989, havde sit første offentlige job som ansat  i Teknisk Forvaltning fra 1973-89 i den daværende Århus Amtskommune - hvor han fra 1976 var afdelingsingeniør i planlægningsafdelingen og fra 1985 direktør for hele forvaltningen.

I 1989 fik han den toppost i kommunen, han stadig bestrider.

Carl Nielsen har bl.a. undervist ved arktektskolerne i København og Aarhus.

Carl Nielsens tillidshverv:
• Bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium 1976-1985
• Medlem af skolenævnet for Holme skole 1979-1986
• Formand for Personalekunstforeningen ved Amtsgården 1979-1988
• Bestyrelsen for Foreningen af Amternes Tekniske Chefer 1987-1988
• Miljøministeriets Forskningsråd 1987-1991
• EU's Ekspertgruppe vedr. Bymiljø 1992-1995
• Formand for Environmental Commission, Union of Baltic Cities fra 1992 til 2002
• Styregruppen for Evaluering af Bygningsingeniøruddannelserne i Danmark 1993-1994
• Bestyrelsen for DataCentralen Geodata A/S 1994-1997
• Nykredits Lokalråd Østjylland fra 1995 og Regionsråd Østjylland fra 2003
• Koordinationsudvalget for Bymiljø og Planlægning - senere: Det Rådgivende Udvalg for Planlægning og Friluftsliv ved Forskningscentret for Skov og Landskab fra 1996
• Retningsrådet ved Bygningsteknisk afdeling, Ingeniørhøjskolen i Århus fra 1997-2005
• By&Bygs/SBi's Kontaktforum fra 2001-2008
• Aftagerpanelet ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet fra 2010