Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Synligt og direkte planarbejde virkede

En mere synlig og direkte måde at involvere borgerne i arbejdet med planstrategiarbejdet i Haderslev har indtil videre fået 700 borgere til at bidrage med idéer og synspunkter
13. MAJ 2011 7.56

HADERSLEV: Torsdag den 19. maj lukker Haderslev byråd sin butik - Fremtidsværkstedet - der ligger midt i Haderslev.

Butikken har siden starten af februar fungeret som et åbent værksted, hvor kommunens borgere og øvrige aktører har haft mulighed for personligt at sætte ord og billeder på ideer og tanker om kommunens fortsatte udvikling.

Butikken blev etableret som led i udarbejdelsen af en planstrategi, der populært sagt er byrådets ramme for en række væsentlige indsatsområder de næste tre-fire år. Planstrategien skal således udstikke retning, omfang og indhold for kommuneplanarbejdet, hvor mål, rammer og retningslinjer for konkrete projekter og initiativer formuleres mere konkret.

Med åbningen af Fremtidsværkstedet ønskede byrådet en tidlig og massiv inddragelse af borgernes ideer og synspunkter i forbindelse med planstrategiarbejdet, og den mulighed er grebet i ganske stor stil. 700 borgere har givet deres mening til kende, enten ved deltagelse i et eller flere af de politiske udvalgsmøder, temamøder i værkstedet, ved besøg i værkstedets åbningstid eller ved aflevering af udfyldt spørgeskema i den 'omrejsende' idékasse B7.

I løbet af september og oktober vil der være offentlighedsfase, hvor forslag til Planstrategi 2011 præsenteres og er genstand for drøftelse.  

På hjemmesiden http://www.planstrategi.haderslev.dk vil man fortsat kunne følge arbejdet med en planstrategi.

ka